Drukwerk

Algemeen: Standpunten CDA landelijk 2021

Familie en gezin
* Om problemen met kinderopvangtoeslag te voorkomen, gaat de overheid de kinderopvang rechtstreeks betalen aan de instelling en betalen ouders alleen een bijdrage, die afhangt van het inkomen.
* We willen minder belasting voor gezinnen en mensen met een laag- of middeninkomen.
*  En we houden isolatie en andere klimaatregelen betaalbaar.
* Ook willen we in vier jaar tijd de armoede onder kinderen halveren.

Ouderen
* Gelukkig worden mensen steeds ouder en blijven we langer gezond. Dat is een belangrijke reden om meer woningen speciaal voor ouderen te bouwen. Zo kunnen ouderen langer thuis wonen en dit zorgt ook voor minder eenzaamheid.
* Wij blijven zorgen voor een goed pensioen, voor de ouderen van nu en van later.

Onderwijs en jongeren
* Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs alle jongeren de kans geeft om het beste uit zichzelf te halen. Daarom willen wij dat iedereen kan doorleren. Daarom moet de basisbeurs terugkomen.
* Ook moet laaggeletterdheid aangepakt worden.
* In het onderwijs verdienen leraren meer waardering voor hun inzet. Dat betekent meer tijd voor lesvoorbereiding en een goed salaris.

Zorg
* De mensen in de zorg leveren een enorme prestatie in de coronacrisis. Wij willen voor hen een goed salaris en meer ruimte voor hun deskundigheid om het werk te doen. Minder regels dus.
* We zorgen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft door het eigen risico gelijk te houden.
* En we willen drie keer 100 miljoen uitgeven voor een groot onderzoek naar de behandeling van kanker, obesitas en Alzheimer.
* Om gezonder te leven gaan we meer doen om mensen te laten bewegen en gezonder te eten. Met name voor jongeren is dit te belangrijk.

Landbouw
* We kiezen voor een gezonde toekomst voor onze landbouw.
* Met de boeren, tuinders en vissers maken we heldere afspraken over doelen om het milieu minder te vervuilen.
* Deze doelen moeten niet telkens gewijzigd worden en we geven hen de ruimte om zelf te bepalen hoe zij de doelen gaan halen.
* Een betere en eerlijke prijs voor hun producten hoort daarbij.
* Net zoals we het belangrijk vinden om in Europa te regelen dat de belasting op groente en fruit omlaag gaat, als deze producten uit Europa komen.

Economie
* We steunen volop onze bedrijven. Zij zorgen samen voor onze banen en zorgen dat de Nederlandse economie draait. We helpen de bedrijven door de crisis en geven de ruimte om op nieuwe manieren hun brood te verdienen.
* Om uit de crisis te komen gaan we meer geld uitgeven om de economie weer te laten groeien.
* En we gaan innoveren, vernieuwen, zodat er nieuwe kansen komen.
* We maken regels rondom belastingen en toeslagen een stuk eenvoudiger, zodat je echt weet wat je nu aan belasting betaalt.
* En we vinden het belangrijk dat je meer overhoudt van iedere euro die je meer verdient.

Werk
* Om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, is het belangrijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen. Zo leer je steeds bij en ben je op de hoogte van veranderingen die invloed hebben op jouw werk en kun je ermee omgaan.
* Ook willen we dat meer mensen een vast contract krijgen. Dit geeft meer zekerheid.

Klimaat
* De beste manier om bij te dragen aan de beperking van klimaatverandering is door ons land schoner, groener en duurzamer te maken.
* Wij kiezen voor schone energie en helpen mensen om hun eigen huis te isoleren en energie te besparen.
* Ook de industrie, de landbouw en de luchtvaart moeten helpen om de klimaatverandering tegen te gaan.
* We willen meer ruimte voor groen zoals struiken en bomen in de stad en planten in het hele land 17 miljoen nieuwe bomen: voor iedere inwoner van Nederland in de eigen buurt een nieuwe boom.

Stad en regio
* Grote steden worden steeds drukker en duurder, terwijl in andere regio’s in ons land nog volop ruimte is om te wonen en werken. Met een Nationaal Programma voor de Toekomst van de Regio gaan we deze regio’s verder economisch ontwikkelen. Zo halen we de druk van de Randstad en pakken we de kansen die door heel Nederland liggen.
* Daarnaast maken we het leven in de stad fijner door meer verschillende soorten woningen, meer groen en genoeg ruimte voor sport en leuke dingen in je vrije tijd.
* Voor de regio’s aan de Belgische en Duitse grens willen we dat deze nog beter kunnen samenwerken met onze buurlanden.

Wonen
* We gaan in tien jaar tijd een miljoen nieuwe betaalbare woningen bouwen.
* We wijzen nieuwe locaties aan waar snel gebouwd kan worden, waarbij we een kwart van de nieuwe woningen speciaal reserveren voor jongeren en starters.
* Ook zorgen we voor betere treinverbindingen in heel het land en bouwen we op veel plekken overstappunten waar je makkelijk van vervoersmiddel kunt wisselen.

Overheid
* De overheid is er voor de burger. Dat betekent dat we een overheid nodig hebben die wil helpen en denkt in oplossingen.
* Ook willen we dat de overheid, in begrijpelijke taal, open en eerlijk communiceert en persoonlijk contact mogelijk maakt.
* Wij willen dat burgers vaker zelf meedenken over oplossingen voor grote problemen.
* Gemeenten staan het dichtst bij hun inwoners en moeten over voldoende geld beschikken om hun taken goed te kunnen uitvoeren.
* Ook willen wij een regionaal kiesstelsel, zodat we meer volksvertegenwoordigers krijgen die een band hebben met hun kiezers en hun regio.

Defensie
* Het CDA wil meer geld voor ons leger. We vinden dit belangrijk, omdat het leger ook in de 21e eeuw nog hard nodig is. Daarom zijn een goed salaris, betere kazernes en het beste materieel nodig.
* Ook krijgt het leger steeds meer taken, bijvoorbeeld om Nederland te beschermen tegen aanvallen op ons internet en spionage door andere landen.

Europa
* In de Europese Unie delen en beschermen we belangrijke waarden. Op het gebied van vrijheid, rechtsstaat en democratie.
* Wij willen dat Europa een belangrijke rol speelt bij de samenwerking tussen de verschillende landen op gebied van grote vraagstukken als veiligheid, klimaat, migratie, de Euro en economie.
* We zijn solidair met landen die het minder hebben dan wij, maar willen wel dat schulden op een verantwoorde manier lager worden.
* Zo staan we als Europa sterk in een onrustige wereld en beschermen we onze veiligheid, welvaart en manier van leven.

Veiligheid
* Nederland is de spil geworden in de internationale drugscriminaliteit. De onderwereld dringt steeds verder door in onze samenleving en bedreigt daarmee onze rechtsstaat. Wij willen een Deltaplan tegen ondermijning en vinden het belangrijk dat er meer geld naar politie en justitie gaat.
* Daarmee zorgen we ervoor dat de politie genoeg agenten overhoudt, zodat bijvoorbeeldde wijkagent zijn belangrijke werk in de wijk kan blijven doen.
* Wij willen een Planbureau voor de Veiligheid om in de hele samenleving nieuwe en bestaande veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en advies uit te brengen over wat nodig is om ons land veiliger te maken.

Migratie
* Migratie moeten we als Europa oppakken. Door strenger te zijn aan de grens en sneller te beoordelen wie mag blijven en wie niet.
* Asielzoekers die niet mogen blijven, moeten sneller terug naar hun land van herkomst.
* Ook willen we betere afspraken over mensen van binnen Europa die in ons land komen werken. We bekijken dit door de bril van hoeveel mensen ons land aankan.
* Als mensen mogen blijven geldt: als jij voor Nederland kiest, kiest Nederland voor jou.
* Nieuwkomers leren vanaf dag één onze taal en helpen we met het vinden van werk.
* Ook helpen we nieuwe Nederlanders die hier al langer zijn, maar een achterstand hebben of de taal nog niet beheersen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.