Veiligheid

Veiligheid is een primaire levensbehoefte van de mens. De geborgenheid kan enerzijds worden gevonden binnen gezinnen en samenlevingsverbanden en anderzijds in de collectieve bescherming door onze politie, brandweer en de gezondheidsdiensten.

* Wij promoten Whatsapp-buurtpreventie.

* Er wordt door de gemeente actief gehandeld op hotspots van (verkeers)overlast.

* Ingrijpen en handhaven blijft nodig, maar in onze ogen is preventie het belangrijkst.

* Wij waarderen en faciliteren onze hulpverleningsdiensten.

* Veiligheid betekent voor iedereen geborgenheid en een plek; voor de groeiende groep mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben moet snel en gericht een passende oplossing worden geboden.

* Om goed te kunnen werken in het domein van veiligheid is een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke instanties in het Sociaal Team noodzakelijk.

* Wanneer overlast wordt geconstateerd die mede onveiligheidsgevoelens met zich mee brengen wordt adequaat gehandeld door de gemeente.

* De gemeente geeft een duidelijk signaal af wanneer zij constateert dat in de samenleving intimidatie, discriminatie, criminaliteit en niet-integer handelen wordt geconstateerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.