Verkeer en vervoer

In een plattelandsgemeente is de afstand tot voorzieningen doorgaans fors. Wij willen werken aan ondersteuning van initiatieven voor nieuwe, innovatieve vervoersvoorzieningen voor onze i

* Er wordt door de gemeente actief gehandeld op hotspots van (verkeers)overlast.

* Alternatieve vervoersvormen voor het platteland, samen rijden anders rijden.

* Wij gaan voor veilige (school)routes.

* Wij dragen zorg voor (fiets)routes waar gebruikers zich veilig voelen en op hun gemak kunnen genieten.

* Agrarische transporten gaan soms moeizaam samen met overig verkeer. Wij zullen ons inzetten voor het weghalen van conflictsituaties, met respect en betrokkenheid van alle verkeersdeelnemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.