Vrijwilligers

 

* Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de samenleving in onze gemeente. De gemeente faciliteert in de ondersteuning voor het vrijwilligerswerk en organiseert daartoe een gemeentelijk aanspreekpunt. Het gebruik en de functie van de vrijwilligersbank wordt verbeterd.

* Wij willen goede aandacht voor onze mantelzorgers, ook de (erg) jonge mantelzorgers. Wij zoeken daarbij ondersteuning van mantelzorgvriendelijke werkgevers en samenwerking met zorginstellingen.

* We hebben grote waardering voor onze verenigingen, mantelzorgers en vrijwilligers, want zij zijn de kurk waar onze samenleving op drijft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.