Voorgedragen door CDA Maastricht en CDA Heerlen wil ik dat sterke geluid uit Zuid in Den Haag zijn!

Mijn naam is Gabriëlle Heine, 31 jaar oud, geboren en getogen in Heerlen en wonend en werkzaam in Maastricht. Ik ben zelfstandig ondernemer waarbij ik ook als marktkoopvrouw op de markt sta. Daarnaast volg ik een opleiding tot docent geschiedenis en Nederlands. Sinds 2018 ben ik burgerraadslid voor CDA Maastricht. Mijn portefeuille bevat economie, jeugdzorg en WMO. Daarnaast zit ik ook in commissie begroting en verantwoording, raadwerkgroep omgevingswet en raadswerkgroep energie.

Sinds 2020 ben ik bestuurslid van CDA Heerlen. Hier vervul ik de rol van secretaris.

Mijn hele leven heb ik al maatschappelijke betrokkenheid getoond. Iets bijdragen aan de samenleving en het CDA gedachtegoed zijn mij met de paplepel ingegoten. Mijn moeder, Hannie Heine, is al 22 jaar raadslid in Heerlen. In de zeer geïndividualiseerde samenleving waarin wij leven, is het CDA gedachtegoed en een bijdrage leveren aan de samenleving alleen maar belangrijker geworden.

Als Zuid-Limburgse ben ik trots op onze verenigingen, onze lokale ondernemers en onze gemeenschap. Zuid-Limburg heeft veel om trots op te zijn, maar er is ook werk aan de winkel!

Onze regio kampt met vergrijzing. Wie zorgt er straks voor onze ouderen? Ouderen hebben behoefte aan aangepaste woningen, maar ook starters hebben moeite betaalbare woningen te vinden. Veel jongeren trekken weg. We moeten meer banen creëren voor onze jongeren in Zuid-Limburg. Daarnaast kent onze regio helaas veel armoede. Maastricht en Heerlen zitten zelfs boven het landelijk gemiddelde armoedepercentage. Dit zal door de coronacrisis alleen maar erger worden. De stille armoede en kansenongelijkheid groeien in onze regio. Het is dus enorm belangrijk dat Zuid-Limburg een sterke vertegenwoordiging in de Tweede Kamer krijgt.

Veel mensen in onze regio hebben weinig vertrouwen in de politiek. Dit omdat het lijkt dat sommige politici alleen maar bezig zijn met hun eigen carrière na te streven. Er zijn veel beroepspolitici die ver af staan van de samenleving. Als marktkoopvrouw sta ik letterlijk tussen de mensen. Mensen uit allerlei lagen van de samenleving. Ik zie in de praktijk hoe mensen tegen moeilijke taal en onnodige regelgeving aanlopen. Iets wat wantrouwen opwekt, zorgen en frustratie met zich meebrengen.

De overheid hoort weer ten dienste te staan van de burger. Rechtvaardigheid, maatschappelijke betrokkenheid en authenticiteit zijn mijn persoonlijke kernwaarden. Met deze persoonlijke kernwaarden wil ik mij inzetten voor een dienstbare overheid en hoop ik het vertrouwen in de politiek te herstellen.

Zowel CDA Maastricht als CDA Heerlen hebben mij voorgedragen als hun kandidaat voor de Tweede Kamer. Met de steun van de provinciehoofdstad van Limburg en de op één na grootste gemeente in Zuid-Limburg, hoop ik genoeg voorkeurstemmen te behalen om een sterk geluid uit Zuid in Den Haag te zijn.

Gun mij uw voorkeurstem op 17 maart,

Liefs, 

Gabriëlle Heine

Volg mijn campagne:

Gabriëlle werkzaam op de markt met Mirjam Depondt-Olivers, statenlid CDA Limburg

Met Gabrielle zouden we een gedreven en oprechte volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer hebben. – Vivianne Heijnen, CDA wethouder Maastricht

In het nieuws:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.