23 mei 2017

Woningbouwplanning, het zgn. stoplichtenmodel

Dinsdag 23 mei werd in de raad van de Gemeente Aalten de woningbouwplanning, het zgn. stoplichtenmodel behandeld.

Deze planning moet een instrument zijn om in een slechts mondjesmaat groeiende Gemeente Aalten, wellicht zelfs enige krimp, de woningbouw te reguleren. Leegstand, verpaupering en scherpe waardedaling moet worden voorkomen. Dus onbeperkt nieuwe woningen bouwen is geen optie. Vandaar de planning tot 2025. Het plan kent bouwbestemmingen die op groen , oranje en rood staan, het zgn stoplichten model.

Veel aandacht gaat uit naar de rode en de op oranje gezette plannen. Immers voorgenomen bouwplannen kunnen soms geen doorgang vinden .

Na de raad van november jl heeft het college het aantal toegestane te bouwen woningen verhoogd van 330 naar 480. Een verruiming waar ook het CDA op heeft aangedrongen. Toch waren er een paar zaken die we graag nog verder verbeterd wilden zien en dienden daartoe een drietal amendementen in.

Als fractie pleiten we al bijna 2 jaar voor uitbreiding van de mogelijkheden tot woning splitsing in het buiten gebied. En we hebben succes. Tot 2025 kunnen 20 woningen gesplitst worden die groter zijn dan 1.200m3. Op deze wijze wordt het onderhoud van grote panden weer beter betaalbaar en wat minstens zo belangrijk is , de buurtschappen krijgen er bewoners bij.

De rood voor rood rechten welke nog niet geëffectueerd zijn met ingang van heden, onder voorwaarden, verplaatsbaar. Dit geeft ook mogelijkheden voor partijen en gedane sloop investeringen is geen weggegooid geld.

De wijzigingsbevoegdheid van het college wordt ook weer in werking gesteld, op deze wijze kunnen een aantal concrete bouwplannen in ontwikkeling worden genomen, vaak waren hier bij initiatiefnemers verwachtingen, gelukkig kunnen ze nu aan de slag met hun plannen!

Alle 3 amendementen komen uit de koker van het CDA en zijn met steun van diverse partijen aangenomen. We zijn erg blij met dit resultaat.

De woningbouwplanning 2025 is aangenomen door de raad, aangevuld met onze 3 amendementen, denken we als CDA fractie dat er een goede woningbouwplanning  tot stand is gekomen.

Wilt u reageren ? Gerrit Assink , raadslid CDA.

g.j.assink@kpnmail.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.