24 september 2016

Akkerranden en open dag asielzoekerscentrum

Op zaterdag 24 september was de politieke aandacht gericht op Barlo.

’s Morgens waren we als CDA op recreatieboerderij De Neeth waar een open dag was van het project Samen voor de patrijs. Hierin werken de vogelwerkgroep, de jagersvereniging en talrijke grondeigenaren in het buitengebied samen om de patrijs en andere min of meer zeldzame vogels (o.m. de groenling) een nieuw leefgebied te geven. Ook de gemeente Aalten werkt hier volop aan mee, zowel door een kleine subsidie als door daadwerkelijke inzet. De methode is het inzaaien van wilde bloemen  in de akkerranden en de wegbermen. Daar komen insecten en vlinders op af en die worden gegeten door jonge patrijzen en andere vogels. Mooi om te zien dat zoveel Aaltenaren met hart voor de natuur hier zich met hart  en ziel voor inzetten. Nog mooier om te zien was, dat talrijke vertegenwoordigers uit gemeenten uit Limburg en Brabant en de gemeente Hof van Twente hier de kunst kwam afkijken. De heer Rendering gaf ons een excursie langs nog steeds bloeiende akkerranden.

Daarna waren we present op de Open dag van het asielzoekerscentrum Groot Deunk. Het personeel en de bewoners hadden alles uit de kast gehaald om de bezoekers te informeren en te entertainen. Het prachtige weer werkte eraan mee om er een heel geslaagde dag van te maken. Er waren veel bezoekers op af gekomen waaronder veel ouders met kinderen. Op een groot springkussen sprongen Aaltense en AZC-kinderen vol overgave op en neer. In kraampjes vertelde medewerkers over de procedure van inschrijving, beoordeling met twee uitkomsten: u moet vertrekken, of u mag blijven. In het laatste geval wordt er een woning gezocht in een gemeente in Nederland voor een gezin of een groepswoning voor meerdere alleenstaanden. Men is dan statushouder. Asielzoekers mogen niet weigeren, doen zij dat toch dan wordt de uitkering stopgezet en moeten zij het AZC verlaten.

In het AZC krijgen zij leefgeld ongeveer 60 euro per week. We spraken ook met de directeur en de politieagent van het AZC over contacten met de buurt en eventuele overlast. We kregen de indruk dat men nu elkaar goed weet te vinden. We zagen de school en mochten een wooneenheid bezichtigen. Tenslotte werden we door AZC-ers getrakteerd op lekkere hapjes. Een prachtige dag die zeker heeft bijgedragen tot een groter wederzijds begrip. 

Jos Wessels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.