09 november 2020

Algemene Leden Vergadering

Algemene ledenvergadering toch weer digitaal

Datum ALV:       9 november 2020
Aanvang:           20.00 uur (kanaal open om 19.30 uur)

Onlangs hebben we u uitgenodigd voor onze algemene ledenvergadering (ALV) op 9 november 2020. We hadden de hoop om deze vergadering weer 'live' te organiseren. De actuele ontwikkelingen rond Corona laten dat echter niet toe, hoe jammer dat ook is. Daarom wordt de ALV digitaal gehouden. U bent, ook via de computer, van harte welkom!

Het  is wel nodig dat u zich vooraf opgeeft voor de ALV. U kunt dit doen door een bericht te doen aan Yolanda Winkelhorst, bij voorkeur via y.winkelhorst@planet.nl of anders via 06-51296128. Doe dit voor 28 oktober, dan ontvangt u ook tijdig de vergaderstukken. Bovendien ontvangt u dan een link, waarmee u kunt deelnemen aan de ALV. De vergadering start om 20.00 uur. Wij openen het digitale kanaal om 19.30 uur, zodat u ruim de gelegenheid hebt om uw verbinding te testen.

Hieronder vindt u de aangepaste agenda. Bij het onderwerp Landelijke Verkiezingen hebben we de mogelijkheid om ons als lokale afdeling uit te spreken over de volgorde van de kandidatenlijst en over het concept verkiezingsprogramma.
Voor wat het programma betreft kunnen we wijzigingenvoorstellen via amendementen, maar die moeten door het ALV zijn vastgesteld. U kunt eventuele voorstellen voor amendementen uiterlijk t/m zaterdag 7 november indienen bij de secretaris van het bestuur, Yolanda Winkelhorst.

Mocht u vooraf vragen hebben naar aanleiding van de agenda of vergaderstukken, schroom dan niet om ze te stellen.Stuur u vragen naar y.winkelhorst@planet.nl en wij doen ons bestom deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wij hopen u op 9 november te mogen begroeten!

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2.  Ingekomen stukken, mededelingen
 3. Landelijke verkiezingen*
  a) Volgorde kandidatenlijst (beschikbaar op 2 november 2020, wordt verzonden aan de deelnemers ALV)
  b) Concept verkiezingsprogramma (beschikbaar op 28 oktober 2020, wordt verzonden aan deelnemers ALV)
  c) Bespreken amendementen (indienen uiterlijk zaterdag 7 november 2020

  ----Digitale Pauze----
   
 4. Verenigingszaken*
  a) Vaststellen verslag ALV 15 juni 2020
  b) Benoeming nieuw bestuurslid: Het bestuur stelt voor om Bernd Jan Klein Entink te benoemen als nieuw bestuurslid
  c)Vaststelling begroting 2021
  d) Toelichtiing voortgang merkversterking/communicatiestrategie
   
 5. Politieke actualiteit in de gemeente Aalten, in gesprek met wethouders en fractie
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

*Stemrecht is voorbehouden aan leden van de CDA-afdeling Aalten- Dinxperlo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.