20 april 2015

ALV CDA Aalten-Dinxperlo bij hoveniersbedrijf Harry Esselink

‘Een groene avond’

Op maandag 20 april j.l. stond de voorjaars ALV op het programma van CDA Aalten – Dinxperlo. Aan deze algemene ledenvergadering was een bedrijfsbezoek gekoppeld. We waren te gast bij een toonaangevend bedrijf in onze gemeente. Een bedrijf dat zich zonder te overdrijven in haar vakgebied mag rekenen tot de landelijke top. Al jarenlang worden landelijke oeuvreprijzen gewonnen, zoals de Floriade en de Tuin van het jaar. Een tweetal medewerkers van dit bedrijf is zich momenteel zelfs aan het voorbereiden op het WK in hun tak van ‘sport’, later dit jaar in Brazilië. We hebben het over hoveniersbedrijf Harry Esselink uit De Heurne. 

Tijdens wat met een beetje fantasie de eerste zomeravond van het jaar genoemd mag worden, heet bestuursvoorzitter van het CDA Aalten – Dinxperlo Rik van Lochem de aanwezige leden van harte welkom vanuit de tuin van het hoveniersbedrijf. Na een korte schets van wat de avond zal brengen, draagt hij het stokje over aan de heren Esselink. Zoon en bedrijfsopvolger Ard neemt als eerste het woord en bedankt een ieder voor zijn / haar komst naar hun bedrijf. Vervolgens ontstaat een enthousiast verhaal over de bedrijfsvoering toen, nu en in de toekomst. De toehoorders beluisteren een plezierig verhaal over een bedrijf in bloei, letterlijk en figuurlijk. Langzaamaan trekt het gezelschap zich al pratend naar binnen en verschuift het gespreksonderwerp van de bedrijfsvoering naar de daadwerkelijke tuinen. Artistiek brein Harry, grondlegger van het bedrijf in de jaren ’70, neemt het stokje over van zoon Ard en neemt de aanwezigen middels een diapresentatie mee door tal van tuinen. Iedere tuin wordt, niet zelden vergezeld met een kwinkslag, voorzien van tekst en uitleg en voor velen gaat er een wereld open. Na de plaatjes gaan we daadwerkelijk de tuin in. Via de prachtige bedrijfstuin en het bedrijfsterrein (met zonnecollectoren die de huishoudens van senior en junior voorzien van energie) belanden we uiteindelijk op het dak van de woning van Harry Esselink. Het groene gedachtegoed viert hoogtij als Harry vertelt over de grond-neutrale totstandkoming van de woning. Een prima einde van een mooi bedrijfsbezoek. Zij die het gemist hebben: ook in de toekomst zullen we weer een prachtig bedrijf bezoeken rondom een volgende ALV. Welk bedrijf? Houd CDAanzet en de sociale media goed in de gaten!

Het gezelschap verplaatste zich vervolgens naar binnen en Rik van Lochem nam het woord voor de ALV. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester werden vastgesteld en er werd stilgestaan bij de afgelopen Statenverkiezing. Onze eigen kandidaat Arjan van Lochem was aanwezig om zijn / ons prachtige resultaat toe te lichten; van een 26e plaats op de kieslijst naar uiteindelijk een 7e plek qua voorkeursstemmen is een resultaat om trots op te zijn! Helaas wat te weinig voor een zetel in de Provinciale Staten maar desalniettemin zijn we blij met dit resultaat. Arjan is voornemens actief te blijven om over vier jaar een nieuwe gooi te doen naar een zetel in ‘Arnhem’. Ook wat dit betreft: volg het op de voet via website, (sociale) media en en CDAanzet!

Daarna krijgt fractievoorzitter Jos Wessels het woord om wat actuele politieke thema’s toe te lichten en in te gaan op vragen vanuit de leden. Mooi om op deze manier via de ALV ‘dicht op de plaatselijke politiek te zitten’.

Na de rondvraag sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering en zetten we het samenzijn informeel voort met een hapje en een drankje. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.