26 november 2016

Amendementen CDA Aalten - Dinxperlo op landelijk congres van 14 januari

Zaterdag 26 november was er de ALV van het CDA Gelderland. Tijdens deze ALV zijn de amendementen voor het conceptverkiezingsprogramma besproken.

Hierbij waren ook 3 amendementen van het CDA Aalten - Dinxperlo bij:
Het amendement op artikel 5.1.5.c (behoud cultureel erfgoed) is positief geadviseerd door het CDA Gelderland. Dit amendement wordt dan ook ingediend tijdens het landelijk congres van 14 januari.

Het amendement 5.5.2.b (over het niet invoeren van de vlaktax) is negatief geadviseerd door het CDA Gelderland. Ondanks een goede motivering van André te Brake is dit amendement niet aangenomen en wordt dan ook niet ingediend tijdens het congres van 14 januari.

Het amendement 5.6.3.a (tegengaan scheef wonen door gemeente en woningcorporatie) is negatief geadviseerd door het CDA Gelderland. Dankzij een vlammend betoog van André is dit amendement aangenomen en wordt nu ook ingediend tijdens het landelijk congres van 14 januari.

Alle amendementen die besproken zijn tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Gelderland zijn te zien in de bijlage.

Op het landelijk congres van 14 januari worden dus twee amendementen van de afdeling Aalten – Dinxperlo besproken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.