The important part
23 januari 2018

Armoede beleid

(Raadsvergadering van 23 januari 2018)

Ja, voorzitter, kort hierover want de krux is natuurlijk hoe krijg ik het geld 100% aan de man, in dit geval, het kind gebracht.

Als je zo’n pot met geoormerkt geld krijgt kun je er niet om heen omdat dan ook daadwerkelijk goed weg te zetten.Want de kunst is natuurlijk bij de uitwerking van dit voorstel: Hoe bereik ik de doelgroep?

Hoe krijg ik die in beeld zodat dit geld ook terecht komt bij die gezinnen en individuele kinderen om ze zo compleet mogelijk deel te kunnen laten nemen aan alles wat de gemeenschap in positieve zin te bieden heeft, zodat deze kinderen mee kunnen groeien in vorming en toerusting die we vandaag de dag willen.

Voorzitter. We zijn het eens met de maatregelen die u voorstelt en wilt nemen:

  • De verruiming van het procentuele minimum
  • Het jeugdsportfonds deelname
  • Het loslaten van de minimum leeftijd van het kindpakket.

De krux waar het omdraait heb ik al even genoemd: de vindplaatsen inzichtelijk zien te krijgen voor degene die hier recht op hebben.

Voorzitter. U hebt met vele mogelijke vindplaatspartijen gesproken zoals u aangeeft. Dat is prima en of dit uitputtend is en voldoende wachten wij af. Essentieel is hierin om zo laagdrempelig mogelijk uw gegevens te krijgen. 

Een vraag voorzitter. Heeft het u met dit voorstel, het gevoel dat u zo’n 95 % van de situaties in beeld krijgt en kunt bedienen?

Indien dit zo zou zijn kunnen wij dan in mei/ juni mogelijk een tusseninzage krijgen van het tot dan toe bereikte resultaat in de toekennings-aantallen?

Namens de fractie,

Freek Diersen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.