07 november 2017

Begroting

Op 7 november voerde de gemeenteraad zijn jaarlijkse begrotingsdebat.

De begrotingsvergadering van de raad is de belangrijkste van het jaar want hier wordt het geld verdeeld. Onze wethouder Ted Kok en zijn ambtenaren hebben een mooie begroting gepresenteerd met een klein overschot. Ook de komende jaren tonen een positief saldo. Uit talrijke tabellen en vergelijkingen blijkt dat Aalten in talloze opzichten goed scoort in de goede lijstjes en laag in de slechte lijstjes. Zo hebben we bijvoorbeeld weinig schoolverzuim en jeugdcriminaliteit, en is de tevredenheid hoog bij mensen die van sociale uitkeringen gebruik moeten maken.

Vóór de begrotingsvergadering schrijft elke fractie zijn algemene beschouwingen. Daarin mag ik namens de fractie onze visie geven op het gemeentelijke beleid. Dit goed leesbare verhaal is ook te vinden op onze website www.cda.nl/aalten. Een aanrader om dit  eens door te lezen.

Een probleem dat de komende jaren op ons afkomt is het opruimen van asbest. Burgers krijgen hier mee te maken maar vooral onze boeren. We zijn blij dat het college in 2018 daarvoor 100.000 euro wil reserveren en vanaf 2019 200.000 euro per jaar. Zo’n fors bedrag is nog nooit voor nieuw beleid uitgetrokken. Met dat geld en andere subsidies worden de kosten voor boeren iets dragelijker.

Tegelijk weten we dat nogal wat boeren getroffen worden door forse tegenvallers. Denk aan de fipronil crisis. Anderen worstelen over het voortbestaan van hun bedrijf. Vrijwilligersorganisaties als Boerenkans en Zorg om Boer en Tuinder doen goed werk als raadgever aan de keukentafel. Met name Agnes te Molder uit Barlo mag genoemd worden als iemand die op dit terrein veel heeft gedaan. Mede op ons aandringen wil de gemeente nu keukentafelgesprekken organiseren met alle agrariërs. Daarin kan over álle problemen gesproken worden: asbest, sociale problemen maar ook andere. Natuurlijk hoeft men niet mee te doen, maar is het een aanbod. Een goede zaak vinden wij, om zo onze boeren tot steun te zijn.

In het rondetafelgesprek voor de begroting werden we geconfronteerd met financiële problemen bij onze muziekkorpsen. Jan Hoftijzer van Crescendo uit IJzerlo toonde namens de muziekverenigingen overtuigend aan dat aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten jaarlijks veel geld kosten. Wist u dat sommige instrumenten tot 10.000 euro per stuk kosten? Zij gaan zo’n 25 jaar mee, maar menige muziekvereniging heeft instrumenten met een nieuwwaardeprijs van 250.000 euro in huis. Voor dit probleem moet een oplossing komen. Wij stelden in de raad van 7 november voor om elke muziekvereniging 3000 euro meer instrumentengeld te geven. Wij dienden een amendement in, maar die werd helaas door geen andere partij gesteund. Die kiezen ervoor om pas in voorjaar/zomer 2018 te beslissen of de muziekverenigingen verhoging krijgen. Tot dan zullen die het met minder moeten doen. Het CDA blijft zich inzetten voor de muziekverenigingen!

We staan dicht voor 2018, een verkiezingsjaar waarin wij velen van u hopen te ontmoeten op verkiezingsbijeenkomsten of op andere plekken. Maar we hopen natuurlijk vooral dat 2018 een mooi jaar voor ons allemaal mag worden, in alle opzichten. Ik wens u voor 2018 een zalig nieuwjaar, vol heil en zegen en gezondheid, voor u en de uwen!

En tenslotte: bent u geïnteresseerd in de gemeentepolitiek en het CDA? Volg onze verrichtingen op onze website: www.cda.nl/aalten of via https://www.facebook.com/CDAAaltenDinxperlo

Jos Wessels, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.