11 november 2014

Begrotingsvergadering 11 november 2014

Wij hebben de begrotingsvergadering van de gemeenteraad achter de rug. Dit is de belangrijkste vergadering van het jaar. Heel wat zaken worden voor 2015 vastgelegd. Die begroting was voor het eerst van de hand van onze CDA wethouder Ted Kok. Hij kon een sluitende begroting presenteren met een overschot van ruim 400.000 euro. Aalten is een financieel gezonde gemeente maar heeft toch een van de laagste onroerendzaakbelastingen (OZB) van Nederland. Ook in 2015 bent u ongeveer evenveel geld kwijt aan de gemeente als in 2014.

Burgemeester en Wethouders stellen ook nieuwe zaken voor. Een daarvan is het Naoberfonds. Daar gaat het eenmalig 275.000 euro in. Het is bedoeld voor initiatieven van burgers om bepaalde dingen zelf te regelen; zij kunnen daarvoor een bijdrage ontvangen. Maar wat komt in aanmerking en wat niet? Daarvoor zal men eerst spelregels moeten ontwikkelen, of in gemeentetaal: randvoorwaarden stellen. Daar moeten wij als raad dus snel mee aan de slag.

Maar om de begroting gezond te houden moeten er ook bezuinigd worden. B en W kijken daarbij verder dan 2015. Er zijn ook al plannen voor 2016 en verder. Zij kwamen met een aantal voorstellen dat onze goedkeuring niet kon wegdragen.

Het meest opvallende was de voorgestelde afschaffing van de waarderingssubsidie vanaf 2016. Dit is een subsidie voor verenigingen met minimaal 20 leden. De meeste verenigingen ontvangen 250 euro per jaar als waardering voor de nuttige functie die zij in onze samenleving vervullen. Dat is voor grote verenigingen een klein bedrag maar voor hele kleine verenigingen best wel een slok op een borrel. Wij als CDA-fractie hebben meteen naar buiten gebracht dat wij die afschaffing absoluut niet zien zitten. Het zijn immers B en W die met voorstellen komen maar de gemeenteraad die beslist.

Ook andere instellingen werden getroffen. De museums van Aalten en Dinxperlo, de muziekscholen en de bibliotheek (vanaf 2016).

Vóór de begrotingsvergadering is er eerst een rondetafelgesprek (RTG) waar burgers kunnen inspreken. Er kwam een lange rij mensen langs die namens vele clubs kwamen vertellen waarom de bezuiniging voor hun heel slecht was. Zij vonden een gewillig oor bij veel raadsleden. Dat kon ook want er was immers een overschot (zie boven), dus wij konden iets.

De volgende stap naar de begrotingsvergadering toe zijn de Algemene Beschouwingen. Daarin vertelt elke fractie wat hun zorgen en ambities zijn voor 2015. Ik mocht de Algemene Beschouwingen van het CDA schrijven. U kunt deze ook nalezen op deze website. 

De grootste zorg voor 2015 is de invoering van de drie transities, de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Dan gaat het over zaken als: krijg ik de ondersteuning die ik nodig heb? Is er nog huishoudelijke hulp voor mij? Wat kan en moet ik zelf, eventueel samen met mijn omgeving? In de gemeente Aalten hebben wij met alle partijen afgesproken: 2015 is een overgangsjaar. De gemeente gaat in gesprek. Wat mensen zelf kunnen bijdragen is goed, maar uiteindelijk moet er een oplossing zijn voor iedereen.

In de Algemene Beschouwingen hebben we gesteld dat wij zorg hebben om de organisaties die voor de gemeente het werk doen, zoals Figulus. Werken zij wel efficiënt en worden de afgesproken resultaten wel behaald? Wij willen de vinger aan de pols houden. Mochten bij u zaken die de zorg raken, niet goed gaan in 2015 dan mag u contact met ons opnemen. U kent misschien CDA raadsleden of bestuursleden of anders mailt u naar mij: jos.wessels.bredevoort@gmail.com

Teug naar de begrotingsvergadering op 11 november. Wij wilden de waarderingssubsidie en de subsidies voor de museums behouden. Samen met andere partijen is dat gelukt. Wij wilden de muziekscholen en de bibliotheek een jaar uitstel geven, met de afspraak dat de bibliotheek in Dinxperlo absoluut niet dicht mag. Ook dat is gelukt. De gemeente wil huur vragen voor de kermisterreinen maar wij hebben bedongen dat men eerst maar eens moet gaan praten met de volksfeestcomités. In ieder geval in 2015 geen huur. Zo bereikten wij onze doelen. Toen de begrotingsvergadering was afgelopen, was het overschot nog zo’n 300.000 euro, gelukkig nog ruim voldoende.

Jos Wessels, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.