21 oktober 2014

Bespreking coalitieakkoord in de raad van 21 oktober 2014

In de gemeenteraad van 21 oktober 2014 werd het coalitieakkoord besproken. Al op 21 april sloten CDA, GB en CU dit akkoord en is het nieuwe college aan de slag gegaan. Dat de bespreking zo lang is uitgesteld komt door de wijze van werken.

Het motto van het coalitieakkoord was Iedereen! Daarom werd aan de vier oppositiepartijen PP, HMV, PvdA en VVD gevraagd om schriftelijk op ons akkoord te reageren. Met uitzondering van de PvdA hebben die partijen dat gedaan. dit was een nieuwe wijze van werken en dat kostte nogal wat tijd. We waren eerst mondeling begonnen maar dat werkte niet en zo kwamen op een schriftelijke ronde. Daarna zat de zomervakantie ertussen en dan nog het Rondetafelgesprek en toen was het al oktober.

 Ondergetekende mocht het debat in de Raad openen namens de drie coalitiepartijen. Ik constateerde dat deze wijze van werken ons goed is bevallen en wij graag een volgende keer ook zo zouden willen doen. Ik wilde graag op de inhoud verder willen praten om te kijken waar coalitie en oppositie elkaar zouden kunnen vinden.

Maar van dat voornemen kwam weinig terecht. De oppositiewoordvoerders stelden dat zij weinig inbreng hadden gehad de afgelopen maanden omdat CDA, GB en CU zich strikt aan het coalitieakkoord hielden. Je kunt dit natuurlijk ook als een compliment opvatten: het tekent de uitstekende werksfeer tussen de drie partijen. Dit ondanks het aftreden van CU wethouder Arnold Rots vanwege persoonlijke omstandigheden

Het is natuurlijk zo, dat het college voorstellen inbrengt, voor zover mogelijk gebaseerd op het coalitieakkoord, en dat de gehele raad daar samen over oordeelt en tot een afgewogen oordeel komt. Voorafgaand aan dit onderwerp hadden wij als Raad de drie tansities aangenomen met algemene stemmen, dus daar had iedereen zijn inbreng gehad.

Dit beeld kwam niet uit de discussie. Het werd een hakketakken op de coalitie en tenslotte een welles-nietes-spel. Daarmee ging de discussie als een nachtkaars uit. Het coalitieakkoord werd tenslotte voor kennisgeving aangenomen.

 Ik vind het jammer dat de discussie zo verliep. We hebben weinig over inhoudelijke onderwerpen gesproken. Niettemin blijf ik van mening dat in de toekomst coalitie en oppositie elkaar geregeld zullen vinden, bijvoorbeeld bij amendementen en moties. Wij zoeken immers de overeenkomsten, niet de verschillen. Samen staan wij voor de burgers van de gemeente Aalten!

 Jos Wessels, fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.