21 april 2015

Bestemmingsplan plannen

In de Raad van 21 april is een tussenrapportage besproken welke moet dienen als bouwsteen voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van onze Gemeente.

De fractie van het CDA had een amendement voorbereid waarin we, in tegenstelling tot wat in de tussen rapportage staat, woningsplitsing graag willen continueren. Voor de leefbaarheid van een buurschap een bijzonder goede impuls.

Alle andere partijen, op uitzondering van 1 oppositie raadslid, vinden het ten koste gaan van een enkel woning contigent per jaar een  belangrijker argument dan dat een impuls voor de leefbaarheid van het buiten gebied wordt gegeven.

Wij vinden dit een gemiste  kans, en zullen in de lopende trajecten welke leiden tot het uiteindelijke bestemmingsplan hier zeker op terug komen.

Immers het buitengebied verdient het!

LTO heeft in een brief aan ons de aandacht gevraagd voor de te krappe voorwaarden die in de tussenrapportage t.a.v. de mestverwerking op het eigen bouwblok staat. De wethouder was gevoelig voor de argumenten en zal een soepeler opstelling van de voorwaarden bestuderen en daar waar mogelijk vertalen in de te stellen kaders.

Ook het wegbestemmen van agrarisch bestemmingen van kleinere agrarische bedrijven  (< 46.000 SO) wordt pas uitgevoerd nadat dit uitdrukkelijk is besproken met de eigenaar van het agrarisch bedrijf. Dit ook op voorstel van de CDA fractie!

Voor nadere toelichting kunt u altijd contact opnemen met Gerrit Assink.
g.j.assink@kpnmail.nl  of  06 5519 1475

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.