09 april 2015

Bezoek aan school ‘t Bastion Bredevoort

Donderdag 9 april waren de fracties uitgenodigd op basisschool ’t Bastion in Bredevoort. 14 van de 21 raadsleden waren present. Directeur Hans te Lindert heette ons welkom. Hij vertelde dat de huidige tendens is, om kinderen van 2 tot 13 jaar samen op één plaats te laten opgroeien. Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool werken nauw samen wat het kind ten goede komt. Door de krimp van de bevolking daalt in de hele Achterhoek het aantal kinderen; het is daarom noodzakelijk dat er meer samengewerkt wordt. In het geval van school ’t Bastion doet zich de situatie voor dat de jongste kleutergroep niet in het hoofdgebouw is gevestigd maar in het Kleuterbastion dat 300 m verder staat. Het is heel wenselijk dat de schoolbevolking in zijn geheel wordt samengebracht en dat dus ook het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal worden geïntegreerd. Dat kan door de bouw van een lokaal aan de school. Daardoor komen twee andere gebouwen vrij.

Het enthousiaste en aanstekelijke verhaal van de directeur, zijn personeel en het schoolbestuur werd door de raadsleden positief ontvangen. Wij wachten het indienen van de voorstellen door het bestuur af.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.