15 december 2019

Bezorgd om stikstofcrisis

Bezorgdheid om stikstofcrisis

 

Het CDA Aalten-Dinxperlo is zeer bezorgd over de gevolgen van de stikstofcrisis in Nederland en in het bijzonder in de Achterhoek en binnen de gemeente Aalten. Er moet snel een structurele oplossing komen, zowel voor de boeren als voor bedrijven. Vanuit het CDA Aalten-Dinxperlo zien we kansen voor onze innovatieve landbouwsector en industrie, maar we onderschrijven de zin niet alles kan. Dus we zullen naast dat we van iedereen wat vragen ook opnieuw naar de regelgeving van Natura 2000 gebieden moeten kijken.

 Daarnaast moeten er goede ondersteuningsmaatregelen komen voor agrariërs die vrijwillig willen stoppen. Gedwongen sanering is wat het CDA betreft NIÉT aan de orde.

Daar staan we voor.

 

De agrarische bedrijven, maar ook de industrie, hebben ervoor gezorgd dat in het prachtige landschap vele jaren en op verantwoorde wijze is bijgedragen aan de economie en leefbaarheid van ons gebied. Nederland kent heel veel Natura 2000 gebieden. Deze gebieden zijn onderdeel van ons landschap en kunnen dan ook als waardevol worden beoordeeld. Maar bij het vaststellen van deze gebieden is naar ons idee te weinig rekening gehouden met de impact op de omgeving.

Naar aanleiding van het vernietigingsbesluit van de Raad van State omtrent de werking van de PAS is duidelijk geworden dat er iets moet gebeuren in relatie tot de regelgeving, die nu voor alle ondernemers van kracht is. Hier worden eisen gesteld die een gezonde bedrijfsvoering voor boeren en industrie ernstig bedreigen. Zij moeten voldoen aan de vastgestelde normen (oftewel geen enkele toename van depositie). Hiermee wordt een verlammende bacterie in onze economische mogelijkheden geplaatst. Dit gaat ten koste van bedrijvigheid en daardoor ook ten koste van de leefbaarheid van ons gebied.

 

Willen we blijvend investeren in onze gemeenschap en in ons landschap, dan zullen we de moed moeten hebben om deze gebieden zo aan te passen dat zowel natuur, landbouw en industrie gezamenlijk kunnen blijven voortbestaan! Wij pleiten er dan ook voor dat deze Natura 2000 gebieden op korte termijn opnieuw beoordeeld worden, zodat er weer een gezonde balans tussen natuur en economie kan ontstaan. Ga er eens met een nuchter boerenverstand naar kijken!

 

Dat alles staat los van het feit dat we in alle sectoren een forse stap moeten zetten om onze klimaatdoelen te halen. Dat geldt inderdaad ook voor de agrarische sector, waar verdere stimulering richting kringlooplandbouw nodig is. Deze sector heeft in de afgelopen jaren al bewezen omslagen te kunnen maken, maar moet wel de tijd en mogelijkheden krijgen om dit te realiseren. Het inperken of afpakken van bestaande rechten helpt daar geenszins mee daarmee hollen we de sector verder

 uit ,wordt de balans nog verder verstoord.

Voor het CDA Aalten Dinxperlo is dat niet de weg die we op moeten gaan. Helaas gaat de lokale politiek niet over landelijke en Europese regelgeving, maar we hebben er lokaal wel behoorlijk last van. Wij gebruiken onze invloed op alle mogelijke manieren om dit te voorkomen en om oplossingen te zoeken, die recht doen aan de belangen van ons milieu, onze boeren en onze bedrijven.

 

Gerrit Assink , raadslid CDA Aalten-Dinxperlo

 

 

 

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.