23 februari 2017

Blijvers lening

De blijvers lening is een aantrekkelijke financieringsvorm voor alle eigenaren van woningen in de Gemeente Aalten. De regeling is voor iedereen beschikbaar die ondersteuning nodig heeft om in zijn of haar woning te blijven wonen. Dat aanpassingen om te blijven wonen geld kost is duidelijk, echter is het nog altijd voordeliger dan het verhuizen naar een ouderen instelling of instelling voor mensen met een beperking.

Het CDA ziet preventie en dus deze efficiënte manier van omgaan met geld als een noodzaak.

De Sociale Raad heeft na het stellen van enkele vragen en beantwoording ervan door het College van B&W ook een positief advies afgegeven.

Het CDA kan zich prima vinden in het zeer beperkte risico voor de lening gever. Daarnaast past dit instrument naadloos in de woonvisie. Het CDA pleitte destijds bij het Stoplicht model al dat “kwaliteit voor kwantiteit” zou moeten gaan.

Immers is dit mede een instrument welke het mogelijk maakt bewoners met veel genoegen op hun huidige stekkie te laten wonen. Door de nodige aanpassingen kunnen bijv. ouderen blijven wonen in hun veilige en vertrouwde woonomgeving.

Het CDA kan zich ook prima vinden in de regeling die ook de verduurzaming ten goede komt. De regeling om een gedeelte van de beschikbare lening in te zetten voor duurzaamheidsmaatregelen is natuurlijk goed. Hiermee snijdt het mes aan 2 kanten.

Naast de consumptieve en hypothecaire lening werkt S.V.N. aan nog een derde leningsvorm. Deze leenvorm geeft de mogelijkheid om de overwaarde van een woning beleenbaar te maken, zonder dat erop afgelost hoeft te worden.

We hebben gelezen dat deze mogelijk medio 2017 beschikbaar komt. Ook dit lijkt de fractie van het CDA een interessante en goede ontwikkeling. Graag zouden wij van de wethouder vernemen of er zicht is op welke termijn deze beschikbaar komt.

Kortom de blijvers lening is er voor Iedereen en het draagt bij aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen op de vertrouwde plek.

We hopen natuurlijk dat we bij de evaluatie kunnen spreken van een daverend succes en dat deze blijvers lening ook blijvend kan worden!

 

Gerrit Assink 23 februari 2017.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.