09 juli 2014

Boek op 't Zand

Vaststelling “Plan van aanpak Boek op ’t Zand” of moet ik zeggen: “Hakken in ’t Zand”, want dit was de eerste reactie van een aantal Bredevoorders toen het CDA melding maakte in zijn verkiezingsprogramma om iets te gaan doen met de dreigende leegstand in onze kernen door middel van bijvoorbeeld sloop van Boek op ‘t Zand.

Het CDA maakt zich nog steeds zorgen over de leegstand, en kijkend naar de toekomst en het leegstaande bestand is het CDA nog steeds van mening dat het voormalig schoolgebouw het minst mooie gebouw is wat bijna “leeg staat”, maar….

Het CDA heeft hier toch wellicht een inschattingsfout gemaakt en daarom heeft het CDA nu “spijt” dat we niet geschreven hebben om bijvoorbeeld het Sint Bernardus te gaan slopen… :-)

Wellicht had dit dan,  wel het door het CDA beoogde effect gehad en hadden de Bredevoortse partijen gezamenlijk de schouders eronder gezet om te komen tot een hernieuwde invulling van het leegstaande monumentale Sint Bernardus !

Het CDA kijkt graag vooruit en is blij met de nieuwe getoonde energie die Bredevoortse partijen lijken te hebben om met deze laatste kans iets moois te doen. Waar zo’n opmerking in een verkiezingsprogramma over sloop al niet toe kan leiden….

Het CDA zal het CDA niet zijn als er toch nog wat kritische vragen gesteld zijn aan wethouder Kok. Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord en we kijken met vertrouwen uit naar het vervolg.

Wij wensen de Bredevoortse partijen en ook het college veel inzet, wijsheid en een goede samenwerking met verschillende partijen toe, om samen van dit initiatief iets moois te maken voor Bredevoort, want Bredevoort is het waard!

Uiteindelijk is het Plan van aanpak Boek op ’t Zand met ruime meerderheid vastgesteld.

Verslag door Jeroen van Geenen
Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.