27 mei 2016

CDA op bezoek in Brussel

De CDA afdelingen van Aalten en Oost Gelre zijn op 27 mei op bezoek geweest bij Annie Schreijer-Pierik in het Europees Parlement in Brussel. Zoals bekend is Annie in het Europees Parlement gekozen met 113.000 voorkeursstemmen, een aantal nooit eerder door iemand behaald. Overal in de Achterhoek stonden toen de verkiezingsborden met de foto van Annie.

’s Morgens al om half 7 stonden de Aaltense deelnemers klaar en niet lang daarna ging de dubbeldekker met 63 passagiers richting Brussel. Daar aan gekomen, werden we in het Parlement ontvangen door Annie’s assistent Sander Smit. Hij deed ons uit de doeken hoe het parlement is georganiseerd en welke taken het heeft. Annie is lid van de Evangelische Volkspartij (unie van christendemocratische partijen in Europa waarin ook het CDA is opgenomen). De EVP is de grootste partij en daarnaast zijn er nog acht andere partijen. Nederland heeft 26 leden in het Parlement dat in totaal 751 leden telt. 28 landen van Europa zijn lid.

Sander Smit vertelde ons dat Annie Schreijer in korte tijd veel invloed heeft verworven. Haar hart ligt bij de leefbaarheid van het platteland en het voortbestaan van de boerengezins-familiebedrijven. Maar zij doet veel meer. Ze houdt zich bezig met natuurrichtlijnen, de voedselgezondheid, de visserij en de boycot van Rusland. Haar hart ligt echter ook heel erg bij de vervolging van de christenen in het Midden Oosten.

Vlak voor de lunch kwam Annie zelf binnen. Zij maakte snel en makkelijk contact met ons Achterhoekers, wat vergemakkelijkt werd door bijna hetzelfde dialect (Annie woont in Hengevelde-Twente). Na het eten was er een forum waarbij Annie werd gesecondeerd door de beide fractievoorzitters; Jos Wessels (Aalten) en Theo Donderwinkel (Oost Gelre). Annie hamerde op een aantal punten: er is veel geld beschikbaar in Brussel, ook voor de Achterhoek. Mits er goede plannen worden ingediend. Dus, zo luidde haar boodschap: gemeenten, regio, provincie en Euregio, ga aan de slag! En Nederland is doorgeschoten met richtlijnen voor de natuur. Daardoor wordt onze boeren het werk bijna onmogelijk gemaakt en is er geen gelijk speelveld met boeren uit andere landen: daar zijn regeringen veel meer op de hand van boeren.

Uit vragen uit de zaal bleek vooral de grote zorg m.b.t. de slechte melk- en vleesprijzen. Ook werd er gevraagd naar subsidie voor sloop van leegstaande agrarische gebouwen, erkenning van diploma’s Nederland-Duitsland en de kennis van Duits op onze scholen.

Annie betoonde zich een enthousiast en bevlogen gastvrouw en we namen node afscheid. Na een tochtje door Brussel keerden we terug naar de Achterhoek. Rond half 9 waren we weer bij De Hofnar, na een dag waarin we veel geleerd hebben over Europa, het Europees Parlement en Annie Schreijer-Pierik. Een bijzonder woord van dank hierbij voor de organisatoren van de dag: Gerard Boink (Oost Gelre) en Henk Obbink en André te Brake (Aalten).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.