15 juni 2016

Een tumultueuze avond

Naar aanleiding van het veelbesproken onderzoek door BING naar de integriteit van de wethouders Kok en Luiten, stond 15 juni j.l. een extra raadsvergadering van de gemeente Aalten op de agenda.

Aan het begin van deze raadsvergadering heeft Erik Luiten zijn ontslag als wethouder aangeboden aan de gemeenteraad.

De raad heeft kennis genomen van dit besluit, waarna dhr. luiten de zaal heeft verlaten. In het aansluitende debat was vooral de rol van wethouder Kok onderwerp van gesprek. Na een brede discussie en meerdere schorsingen, werd uiteindelijk duidelijk dat een overgrote meerderheid van de raad onverminderd achter wethouder Kok blijft staan.

De gemeente en het CDA verliest met Erik Luiten een gedreven wethouder, die oprecht en vanuit zijn hart werkte aan een beter Aalten. Dat betreuren wij oprecht. Tegelijkertijd is niet te ontkennen dat er in de procesgang rond de aanleg van het mestbassin fouten zijn gemaakt en vergissingen zijn begaan. Een ambtsdrager wordt dit terecht zwaar aangerekend. Dat Erik Luiten de keuze heeft gemaakt om in het belang van de gemeente zijn ambt neer te leggen, respecteren wij. Wij danken Erik voor zijn jarenlange inzet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.