10 december 2020

Er kan gebouwd worden

In de woningwet staat dat de woningcorporatie (De Woonplaats) en de huurdersvereniging (Dinxperlo en ’t Walfort) jaarlijks prestatieafspraken moeten maken voor komend jaar. Ook de Gemeente Aalten neemt deel aan die gesprekken immers het gaat over haar inwoners, nu en straks.
Er zijn een aantal belangrijke afspraken gemaakt voor 2021 o.a. dat de gemeente Aalten een huis vrij houdt voor inwoners die in een crisissituatie zijn beland.
Ook ten aanzien van verduurzaming van woningen zijn belangrijke afspraken gemaakt, volgend jaar is 1.1 miljoen beschikbaar voor dit doel.

Maar in de ogen van het CDA is toch wel het belangrijkste resultaat dat er weer gebouwd gaat worden!

Tijdens de verkiezingscampagne in 2014 werd er door het CDA al gewezen op de mogelijk mooie woonplek op het terrein van de voormalige Lagere Technische School aan de Ludgerstraat, eigendom van de Woonplaats. Het bestemmingsplan werd in orde gemaakt en niets stond bouwen eigenlijk meer in de weg.
Echter De woonplaats maaide jaarlijks het gras maar er werd helaas niet gebouwd.

In 2019 probeerde het CDA bij monde van Gerrit Assink het nogmaals door een motie in de raad te brengen, echter geen enkele politieke partij steunde toen de motie, de noodzaak van bouwen werd helaas niet gezien. Hij stelt ook een aantal keren vragen echter antwoorden bleven uit.

Afgelopen 3 november diende Gerrit Assink namens CDA wederom een motie in met hetzelfde doel, namelijk versnellen van de woningbouw aan de Nieuwstraat te Dinxperlo, Hogestaat te Aalten en natuurlijk de Ludgerstraat.
Gelukkig werd nu de motie unaniem wel aangenomen. En deze motie heeft zijn uitwerking niet gemist!
Tijdens de eerdergenoemde gesprekken over de prestatieafspraken medio november zag de Woonplaats de essentie en belangrijkheid van de motie gelukkig in.
Er is afgesproken dat begin volgend jaar sowieso wordt gestart met de bouw van 14 sociale huurwoningen in Dinxperlo.
Het pand aan de Hogestraat te Aalten (voormalig Brezan) zal worden verkocht inclusief een plan tot realisatie van ca 10 appartementen in het middensegment.
En in 2021 worden plannen gemaakt voor woningbouw aan de Ludgerstraat en ook in 2021, zo is afgesproken, zal daar worden gestart met de bouw van woningen waar behoefte aan is.

Het CDA is erg blij met gemaakte afspraken en wil wethouder, ambtelijke staf, huurdersverenigingen en de Woonplaats bedanken voor deze prachtige afspraak.
Tenslotte ook een dank aan de politieke partijen die de motie hebben gesteund en mede ingediend hebben.

Gerrit Assink raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.