16 maart 2016

Faillissement TSN thuiszorg

Vanwege het aanstaande faillissement van TSN thuiszorg is er veel onrust ontstaan bij het personeel en hun cliënten. Deze situatie is ontstaan zonder dat zij hier iets aan konden doen. Dat dit bijzonder vervelend is moge duidelijk zijn. Er zijn slechts weinig mensen die van onzekerheid en gedwongen verandering houden. Je weet dan immers niet wat er komen gaat en dat zorgt voor angst.

De gemeente Aalten is een gemeente die goed voor haar burgers wil zorgen. Er bestaan daarom vele regelingen om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen.

De gemeente heeft de wettelijke taak ervoor te zorgen dat alle mensen waarbij huishoudelijke hulp geïndiceerd is, ook huishoudelijke hulp geboden wordt. Het CDA ziet er vanuit haar controlerende taak op toe dat de gemeente garandeert dat alle 235 cliënten die in de gemeente Aalten wonen en nu huishoudelijke hulp ontvangen via 70 medewerkers van TSN ook na 25 april huishoudelijke hulp houden. 

Voor een aantal cliënten leeft verder de wens om de hulp te houden die wellicht al jaren bij hen over de vloer komt. Wij begrijpen heel goed dat deze wens leeft.

Het CDA vindt het vanuit haar solidariteitsgedachte belangrijk dat het college spreekt met de zorgaanbieders en hen vraagt zich maximaal in te spannen om de koppels van hulp en cliënt, waar dat van beide kanten gewenst is, zoveel mogelijk in stand te houden. Omdat het aanstaande faillissement al een tijdje in de lucht hangt, heeft het college niet op het faillissement gewacht, maar heeft het reeds met de andere vijf gecontracteerde zorgaanbieders gesproken. Zij hebben toegezegd de zorg van alle 235 cliënten op zich te nemen en zich hierbij in te spannen om de koppels hulp en cliënt in stand te houden. 

Zij weten namelijk dat dit ten bate van het welzijn van de cliënt kan zijn en omdat het zorgaanbieders zijn die goed werk willen leveren, hebben zij zich ten doel gesteld om niet alleen voor schone huizen, maar ook voor tevreden cliënten te zorgen.

Wat het CDA vanuit haar rechtsvaardigheidsgedachte goed geregeld wil zien, zijn de arbeidsvoorwaarden voor de huishoudelijke hulp medewerkers. Er moet gewerkt worden volgens de geldende CAO, waardoor de rechten en plichten geborgd zijn en waardoor er rechtsgelijkheid is tussen de medewerkers onderling. Het is daarom zo dat de gemeente bij de aanbesteding eist dat de zorgaanbieders 100% werken volgens de geldende CAO VVT. Een CAO die de goedkeuring van het FNV heeft gekregen. De vijf zorgaanbieders die de huishoudelijke hulp van TSN gaan overnemen hebben alle reeds contracten met de gemeente Aalten en geven de garantie dat ze de geldende CAO volledig volgen. 

DUS:

De gemeente Aalten zorgt voor goede zorg.De vijf zorgaanbieders zorgen dat iedereen met een indicatie voor huishoudelijke hulp, gegarandeerd hulp blijft krijgen. De vijf zorgaanbieders spannen zich maximaal in, zodat koppels, zoveel als gewenst, in stand blijven.De vijf zorgaanbieders werken 100% volgens de geldende CAO.

Zelma van Alstede
CDA Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.