09 juli 2014

Geluidsverordening

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2014 is de geluidsverordening in de Gemeente Aalten besproken.

De pas in 2013 vastgestelde verordening was voor zowel de Horeca en buren redenen tot klachten. Ook de voorzieningen rechter heeft een uitspraak gedaan inzake deze verordening.

Kortom voldoende redenen voor het college om te komen met een nieuw voorstel en aanpassing van de reeds eerder vastgestelde verordening,

De hele discussie draait om de hoeveelheid decibels die gemeten worden op woningen die in de buurt liggen van de plek waar het evenement wordt gehouden.

De horecabaas wil graag een flink stuk muziek laten horen, de buren van zijn zaak willen rustig kunnen wonen en slapen, voorwaar een moeilijke opgave om dat voor beide partijen naar ieders zin te maken.

Toch denkt het CDA dat door deze nieuwe geluidsverordening er een optimum is bereikt voor alle partijen. Echter er zal ook van alle kanten een flinke tolerantie moeten zijn voor elkaars belangen. Handhaving zal een belangrijk middel blijven om de regels en normen te toetsen en eventueel op te treden.

Woordvoerder namens het CDA, Gerrit Assink, gaf ook aan dat op deze wijze ook recht wordt gedaan aan de vertier zoekende feestvierder, die vaak met duizenden tegelijk een feest vieren in 1 van de dorpen of buurtschappen.

Het CDA vindt dat een levendige, bruisende kern een voorwaarde is voor plezierig wonen en door vaststelling van deze geluidverordening hebben we daartoe een flinke stap gemaakt.

Degene die inhoudelijk meer wil weten, mail even met g.j.assink@kpnmail.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.