17 december 2013

Gemeenteraad over: Eén gezin, één plan, één regisseur

Op 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de sociale zorg. Onder meer de huishoudelijke zorg, de jeugdzorg en een deel van de vergoedingen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) komen naar de gemeente. Het gaat erom, dat de beslissing over zorg dicht bij de mensen plaats vindt. Een ingewikkelde operatie. Gelukkig werken de acht Achterhoekse gemeenten nauw samen zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat hulpverleners niet langs elkaar heen werken. De Achterhoek heeft daarom als slogan: één gezin, één plan, één regisseur.

Als voorbereiding op die grote veranderingen  kwam wethouder Henk Rijks met het plan om een analyse uit te voeren op de cliënten die nu in de bijstand zitten en begeleid worden door het Iswi (wwb) of bij Werkvoorziening Hameland werken (wsw). Dit betekent dat een gespecialiseerd bureau de mensen vragen stelt en onder meer kijkt of er in hetzelfde gezin niet meer mensen zijn die op een of andere wijze zorg nodig hebben. Dinsdag 17 december kwam dit voorstel in de raad.

Op zichzelf een goede zaak dat de wethouder op tijd aan de voorbereidingen begint (hij heeft nu nog een jaar) maar toch had de raad veel vragen.

Onze woordvoerder Jos Wessels zette de vragen  op een rijtje: kunnen Iswi en Hameland de hen bekende gegevens niet zelf overhandigen aan de gemeente? Dan hoeft zo’n bureau minder te doen en kost het onderzoek minder geld.  Mag de gemeente de werknemers van Hameland – een zelfstandig bedrijf- wel ondervragen? En als dit onderzoek zo’n goed plan is, waarom doet Aalten dit alleen en werken de andere Achterhoekse gemeenten niet mee?

Er ontstond een hevige, maar interessante discussie. De partijen aan de linkerzijde (PP, PvdA en CU) wilden het hele plan uitstellen, maar dat was al eens vaker gebeurd. VVD en GemeenteBelangen waren mordicus vóór: de VVD vond het niet nodig het woord te voeren over zo’n belangrijk onderwerp; een tikkeltje minachting van de raad waar Petra Hoezen (PvdA) terecht scherp op reageerde.

 De wethouder kon goed verdedigen dat een integraal onderzoek grote voordelen heeft. Wij mogen wel vragen stellen aan Hamelandmedewerkers omdat hun loonsubsidie in de toekomst ook via de gemeente gaat lopen. En meerdere Achterhoekse gemeenten zullen het Aaltense voorbeeld volgen. Zo kon het CDA akkoord gaan met deze analyse en werd het voorstel met 14 tegen 6 (oppositie tegen) aangenomen. Wij hopen dat deze analyse deskundig en klantvriendelijk wordt uitgevoerd zodat in 2015 de gemeente Aalten goed van start kan gaan  in de sociale zorg.

Jos Wessels, raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.