17 december 2013

Nota kunst en cultuur in onze gemeente.

Als CDA fractie vinden wij dat hier een goed voorstel ligt in deze nota Kunst en Cultuur 2014-2015. Deze is goed  ingezet vanuit de evaluatie van de vorige nota.

Cultuur is een verbindende factor in onze samenleving met andere sectoren en heeft sterk een vormende waarde binnen de gemeenschap waarin wij staan en participeren.

De 4  verschillende benoemde  thema’s zullen in actieplannen omgezet worden waarbij kunst en cultuur steeds vaker breed maatschappelijk van betekenis wordt. Het betrekken van partijen, zoals verenigingen,scholen,jongeren en andere individuele partijen die daarin  van grote waarde kunnen zijn wordt in deze nota goed en geïntegreerd opgepakt en verweven.Dat geeft juist kracht en beleving bij elke kunst en cultuuruiting en brengt deze kunst en cultuur dicht bij de mensen.

Wij als CDA fractie vragen nog wel extra aandacht voor de herkenning en gebruik van ons dialect in deze nota bij de uitvoering. U geeft aan dat dit verpakt zit in wat het Staringinstituut doet en onder het kopje literair kan vallen; maar wat ons betreft mag dit hardop genoemd en geschreven worden en als cultuuruiting gesproken, gehoord en beleefd worden, en dit dus niet, jao, jao, verstoppen.

Indien de mooie culturele zaken van het Staringinstituut in het gedrang komen door financiële perikelen dan moet u, als college/portefeuillehouder dat ons laten weten.

Ook vragen wij als fractie van het college alertheid richting de provincie om een fatsoenlijke  subsidie stroom in stand te houden richting gemeenten en regio op dit terrein van kunst en cultuur. Ook al is de provinciale visie daarin wat gewijzigd zij zullen ons financieel moeten blijven ondersteunen als je als provincie meer eigen beleid van gemeenten en regio vraagt. Anders vindt er maar zo weer afbraak plaats van datgene wat we in dit kunst- en cultuurerfgoedpact aan het opbouwen zijn.

Deze nota is goed en geeft onze burgers goede mogelijkheden om deel te nemen aan ons mooie, warme kunst en cultuurerfgoed. En…. daar is nog meer van. Laten we dat koesteren.

 Freek Diersen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.