06 oktober 2014

Raad keurt verbouwing gemeentehuis op de Markt goed

Het gemeentebestuur van Aalten heeft de afgelopen jaren een fors bouwprogramma afgewikkeld. De nieuwe basisscholen in Dinxperlo, een forse vernieuwing van de Aladnahal, het kulturhus annex sportzaal in Bredevoort, een derde sportzaaldeel in Dinxperlo zijn al gerealiseerd. Nu wordt nog gebouwd aan het kulturhus in Dinxperlo en het Klantcontactentrum van de gemeente in het Rabobankgebouw aan de Hofstraat in Aalten.

Door deze (ver-)nieuwbouw heeft Aalten de openbare diensten uitstekend op orde. En het is goed voor de werkgelegenheid in de bouw, die zwaar onder druk staat. Het CDA heeft in al die plannen een grote rol gespeeld. Vaak waren wij initiatiefnemer en daar mogen wij best trots op zijn.

Nog één openbaar gebouw wacht nog op een forse update en dat is het gemeentehuis op de Markt. De laatste grote verbouwing dateert uit circa 1976. En dat is te zien aan het interieur. Maar ook minder zichtbaar in een hoge energierekening. Er is nog enkel glas, ’s zomers is er geen enkele koeling en de verwarmingsketel is bijna 40 jaar oud. Uit onderzoek is gebleken dat juist het deel dat in 1976 is aangebouwd, het slechtst gebouwd is.

Enkele jaren geleden is even gedacht om weg te gaan van de Markt. Maar daar hebben wij met zijn allen vanaf gezien omdat een andere invulling van die plek niet voorhanden is in deze economisch slechte tijden. Daarnaast spelen ook emotionele redenen een rol. Het gemeentehuis staat letterlijk midden in de gemeenschap, velen zijn er getrouwd en het is een prachtig deel van het dorpsgezicht van Aalten. Wat is onze Markt nog zonder gemeentehuis?

In het coalitieakkoord van april 2014 is afgesproken dat de gemeentelijke huisvesting betaald moet worden uit het geld dat hiervoor gereserveerd is. Het mag niet leiden tot een verhoging van de woonlasten van de burger. De woonlasten in onze gemeente is de laagste van de Achterhoek en een van de laagste van Gelderland, en dat willen we zo houden. 

In de raadsvergadering van 23 september presenteerde wethouder Ted Kok het plan voor de verbouwing. Voor circa 2 miljoen kan het hele gemeentehuis gerenoveerd worden met inbegrip van afbraak van het ‘moderne’ deel uit 1976 en nieuwbouw van een kleiner gebouw. Daarbij moet gezegd worden dat 1,5 miljoen nodig is voor noodzakelijke aanpassingen zoals de genoemde verwarmingsketel, dus dat geld zijn we sowieso al kwijt. En we gaan veel minder energie gebruiken en dat is goed voor de gemeenteportemonnee en voor de duurzaamheid.

Ik mocht het voorstel verdedigen in de raad. In de raad bleek dat naast de coalitiepartijen CDA, GB en CU ook de PvdA van mening was dat wij nu verder moeten met dit gemeentehuis. De andere oppositie erkenden de slechte toestand van de gebouwen maar wilden uitstel om alles nog eens goed te onderzoeken. De VVD kwam met allerlei voorstellen om te onderzoeken om elders te bouwen en het gemeentehuis op de Markt te verbouwen tot horeca. Alsof de horeca zo’n vetpot is tegenwoordig! In de vorige raadsperiode waren zij het nog met ons eens, maar ja, toen zaten ze nog in de coalitie!

Het besluit om het budget voor renovatie en deels nieuwbouw beschikbaar te stellen werd aangenomen met de 15 stemmen van CDA, GB, CU en PvdA voor. Nu gaat het college de plannen maken. Onze partij drong erop aan dat geprobeerd moet worden om binnen de wettelijke mogelijkheden het werk te gunnen aan regionale aannemers. Wethouder Kok wil er zijn uiterste best voor doen. Veel is er ook gepraat over het ontwerp voor het nieuwe deel. Moet het weer een boerderijmodel worden, zoals de oude Brandweerkazerne die hier tot 1975 stond, is iets heel anders? Iedereen heeft hier een eigen mening over. Afgeproken is nu, dat van elke partij een raadslid mag meepraten over het ontwerp. Wordt vervolgd.

Jos Wessels, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.