20 mei 2014

Rapporten aankoop gronden Industrielandschap West door raad aangenomen

Waar ging het ook al weer over?

Najaar 2009 kocht de gemeente gronden aan van drie boeren aan de Sondernweg en Zomerweg om die te bestemmen voor een nieuw industrieterrein. Een van de drie boeren was het raadslid en huidige wethouder Erik Luiten. Tot aan de  daadwerkelijk ingebruikneming mochten de boeren de gronden om niet gebruiken. Dat is een regel die gebruikelijk is bij aankoop van agrarische gronden door gemeenten. Echter, inmiddels was de economische crisis uitgebroken. Bovendien werd de bestemming van een deel van het gebied vernietigd door de Raad van State. De gemeenteraad besloot toen om een onderzoek te laten verrichten door de Rekenkamer. Uit dit onderzoek bleek dat er veel dingen fout waren gegaan (zo wisten sommige collegeleden niet welke afspraken er waren gemaakt en ook was er discussie bij welke onderdelen ambtenaren betrokken waren). Maar er was geen enkel bewijs van niet integer handelen. Anders gezegd: er waren fouten gemaakt maar men bedoelde het goed.

Van je fouten moet je leren. Daarom had de Rekenkamercommissie een aantal conclusies en aanbevelingen gedaan. Als de raad die heeft vastgesteld, kunnen Burgemeester en Wethouders en ook de ambtenaren die toepassen in de praktijk

Op 18 februari werd dit onderwerp besproken in de gemeenteraad. De behandeling werd afgebroken toen de VVD vroeg om het oordeel van de provincie of er geen verboden rechtshandelingen door raadsleden waren geweest. Inmiddels is het antwoord binnen. Er zijn geen verboden rechtshandelingen geweest.

 Op 20 mei was het vervolg in de raad. Onze woordvoerder was Jos Wessels, tevens onze nieuwe fractievoorzitter. Hij stelde dat de zaak voldoende duidelijk is. Een raadsenquête zoals de PP wil is een zeer zwaar middel en zal niet meer duidelijkheid geven. Er zijn fouten gemaakt maar men was integer. We moeten de discussie nu  afsluiten en de conclusies en aanbevelingen vaststellen. Dan kan het college daarmee aan de slag. Er was nog de vraag of er ruis was tussen het college en de ambtenaren. Die werd door wethouder Ted Kok afdoende beantwoord: “Er is blind vertrouwen.”

Het Rekenkamerrapport werd uiteindelijk door de raad aangenomen.

Een deel van de discussie ging erover, hoe nu verder met het Landschap West. Een plan van de VVD om zonnepanelen neer te leggen haalde het niet: er is veel te weinig opbrengst. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college spoedig met een voorstel komt. Daarover gaat de discussie verder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.