18 april 2016

School ’t Bastion krijgt budget voor integratie in één gebouw

School ’t Bastion in Bredevoort is de enige basisschool in de gemeente Aalten waar de kleuters nog in een apart gebouw zijn gehuisvest. De school krijgt op termijn, net als alle andere scholen, minder leerlingen als gevolg van de krimp.

Bestuur en directie van de school kozen ervoor dit als een kans te zien om de school te integreren. Dat is heel wenselijk want men heeft gekozen voor Daltononderwijs waar kinderen van verschillend leeftijden samenwerken.

Directeur Hans te Lindert heeft bij dit proces het college en de raad steeds nauw betrokken. Het gevolg is, dat op 20 april de gemeenteraad unaniem besluit om mee te werken aan de integratie en daarvoor € 216.000 beschikbaar te stellen. Een mooi succes voor bestuur en de directeur van de Bredevoortse school.

Daarnaast steekt het bestuur ook eigen geld in dit project. Het CDA juicht deze ontwikkeling toe; een mooi voorbeeld van samenwerking tussen burgers (bestuur-ouders) en de gemeente waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.