06 september 2017

Uit de fractie

Wie op 5 september ’s avonds over de Markt in Aalten liep, kon een volksoploop aanschouwen. 200 mannen en vrouwen, jongens en meisjes, bijna allemaal in sporttenue. We zagen het groen van AD 69, het oranje van Aladna en dan heel veel Peddelaars in hun veelkleurige wielerkleding. Tussen de volleyballers van BOVO liepen de schaatsers van IJsvereniging De Hare -waaronder één met Grolse wanten en een ijsmuts op-. Enkele jongens van Brichbouw –voor sporters met een beperking-  hielden een spandoek op.  Het duikteam van Silent World konden helaas niet in werkkleding verschijnen, daarvoor was het te warm op die zomeravond.

Wat deden al die sportlui daar voor het gemeentehuis?

Ze kwamen hun vertegenwoordigers aanmoedigen die gingen inspreken in het Rondetafelgesprek (RTG) over Revitalisering Sportpark Zuid. Een plan waar u ongetwijfeld al over hebt gehoord. In mijn bijdrage wil ik hier graag op ingaan. Sportpark Zuid aan de Bocholtsestraatweg in Aalten is tot nu toe in gebruik bij voetbalvereniging AD69 en korfbalvereniging Aladna. Het veldencomplex is toe aan een forse update. Tegelijk merkten de gebruikers dat zij vrij ruim in hun jasje zitten. In Aalten zijn ook sportvereniging die geen eigen home hebben en hun sport op straat beoefenen zoals de Peddelaars. Een en een is twee, bedachten vier jaar geleden de besturen van zeven clubs. Zij namen zich voor om met zijn allen een multifunctioneel complex te realiseren op Sportpark Zuid. Er werd overlegd, er werd getekend en gerekend. Zo kwamen op papier: drie beachvolleybalvelden, drie voetbalvelden waarvan een verbeterde voor intensief gebruik, een 400 m-ijsbaan die ook als wieler- en skeelerbaan dienst gaat doen en twee mini-arena’s met kunstgras. Ook komt er een vrij liggende krabbelbaan voor beginnende schaatsers en een extra lus aan de wielerbaan. Die wielerbaan is erg belangrijk voor de veiligheid. U kunt zich voorstellen dat wielerwedstrijden op de openbare weg gevaarlijk kunnen zijn, met name voor jonge kinderen! Nu blijven ze veilig op een afgesloten terrein.

Er werd ook gerekend want zo’n plan kost nogal wat. Hoewel het plan uit de verenigingen komt en door de verenigingen werd opgesteld, komt dan de gemeente in beeld. De gemeente moet immers voor voldoende sportaccommodaties zorgen.  Wij kennen het privatiseringsbeleid: verenigingen kunnen privatiseren en al het onderhoudswerk voor hun eigen rekening nemen, de gemeente betaalt de onderhoudskosten over 25 jaar dan ineens uit. Dat geld kunnen verenigingen meteen inzetten voor een sport-update. In het verleden zijn zo de voetbalclubs AZSV en DZSV en tennisvereniging Altec geprivatiseerd. Maar op Sportpark Zuid is méér geld nodig, voor de nieuwe voorzieningen. De gemeente –in de personen van CDA-wethouders Erik Luiten (eerst) en Gerard Nijland (daarna) dacht volop mee. Zo kwam er een plan uit voort van 1.200.000 euro. 

Veel geld, maar het CDA vindt het een fantastisch plan. Waarom vinden wij dit een geweldig plan? Omdat dit precies past in onze visie op de samenleving. Wij zijn de partij die vindt dat mensen dingen zélf kunnen doen, in samenwerking met elkaar. Zo sta je sterker en kun je beter de krimp te lijf. Sport is ontmoeten, en waar kan dat beter dan op een multifunctioneel sportcomplex? Jong en oud, Nederlander en statushouder, maar ook mensen met een beperking doen hier aan sport.

Ik vroeg in de RTG aan de heer Leber van het stichtingsbestuur of hij dit plan ziet als een eindpunt of als een begin. Het was goed om te horen dat hij dit als een beginpunt ziet, een uitdaging om meer mensen te laten bewegen. Allerlei nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk. Ouderen kunnen er terecht, vooral overdag als ook de kantine is te gebruiken. Het beachvolleybalveld wordt soms al verhuurd aan bedrijven. Op de wielerbaan oefenen mensen die voor het eerst op een e-bike stappen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden hier wellicht een werkplek. In de RTG werd natuurlijk ook gesproken over de financiële dekking. De exploitatie is sluitend. Wij als CDA hebben het geld over voor goede voorzieningen. ‘Investeringen in verenigingen’ stond in ons verkiezingsprogramma uit 2014.

Na de RTG volgt behandeling in de Gemeenteraad van 19 september. Op het moment van schrijven ligt dit nog voor ons. Ik ben echter van overtuigd dat de Raad zal instemmen met dit mooie plan dat nu al ten voorbeeld wordt gesteld aan heel Gelderland.

Jos Wessels, fractievoorzitter 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.