19 april 2016

Vaststelling Bestemmingsplan landelijk buitengebied

Dinsdag 19 april is de gehele raadsvergadering het vaststellen van het bestemmingsplan onderwerp van gesprek geweest.

Het bestemmingsplan wordt 1 keer per 10 jaar opnieuw vastgesteld. Het bestemmings plan heeft 3 doelen;

Eigenaren en gebruikers van gebouwen en gronden in het buitengebied krijgen zekerheid over gebruik van gronden en gebouwen en de functies daarvanHet bestemmingsplan geeft inzicht in de mogelijke toekomstige functie veranderingen.Het bestemmingsplan geeft natuur, cultuur en woon en leef milieu een bescherming

Het college heeft na een aantal voorlichting avonden en gesprekken met ambtenaren veel opmerkingen van bewoners in het buitengebied gehonoreerd en in het plan verwerkt.

Er zijn echter ook een aantal zienswijzen die niet door het college worden gevolgd. Een aantal indieners van een zienswijze accepteren hun afwijzing van bezwaar.

Echter ook een aantal is het niet eens met de afwijzing en hebben tijdens de RTG en ook tijdens fractie spreekuren hun verhaal kunnen doen. Vaak heel begrijpelijke bezwaren, het heeft te maken met het gevoel van geluk, ….gelukkig wonen en gelukkig leven.

Voor ons als raadsleden, nadat we alle argumenten voor en tegen hadden gehoord, de taak om via het indienen van amendementen of moties het college te verzoeken om in zijn algemeenheid of in een specifiek geval het plan anders in te kleuren.

In totaal kwamen er 20 amendementen en moties in stemming, bij een zeer groot gedeelte was er steeds een grote raadsmeerderheid. Enkele moties die de verdere ontwikkeling van agrarische bedrijven ernstig zouden belemmeren haalden het niet.

De eventuele oprichting van een kleine  windmolen, de verwerking van mest van en op het eigen bedrijf, en het plaatsen van een WKK haalden het niet.

Het CDA stemde tegen deze amendementen, op dit moment zijn de effecten van zulke installaties niet te overzien, echter we hebben zeer duidelijk aangegeven bij een eventuele aanvraag van een initiatiefnemer deze aanvraag met belangstelling tegemoet te zien en daar waar mogelijk zeker positief te beoordelen en zeker niet veroordelen.

Gerrit Assink.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.