15 oktober 2013

Walfortlaan open of dicht?

Moet het zandwegdeel (laatste deel) van de Walfortlaan dicht voor auto en tractorverkeer en hoe halen we de snelheid uit het verkeer op het deel van de Walfortlaan langs de camping?

Dat was aan de orde in de raadsvergadering van 15 oktober j.l. Zoals zo vaak waren de meningen verdeeld. Een vertegenwoordiger van Haarts Belang had in de RTG gepleit voor openhouden ten behoeve van de bewoners van De Haart. Het alternatief, de Tolkampweg (de weg loopt van de brug in de Walfortlaan naar de Eskesweg) is een bar slechte zandweg die ook nog eindigt in een onoverzichtelijke bocht. Maar een aanwonende had juist gepleit voor afsluiting vanwege onder meer stofoverlast. En de huidige drempels in de laan zorgen voor lawaaioverlast.

In het debat diende onze woordvoerder Patrick Frenken een motie in waarin werd opgeroepen om de Walfortlaan niet af te sluiten en opnieuw in gesprek te gaan met aanwonenden en Haartbewoners om een oplossing te zoeken waar iedereen zich kan vinden. Voor het eerste deel kan gedacht worden aan asverspringen maar ook dat hangt af van het nadere overleg.

VVD en GB ondersteunden onze motie. Toen vroeg Pennings (Christen Unie) om het woordje “voorlopig” in te voegen vóór het niet afsluiten. Frenken en ook onze coalitiegenoten konden zich hierin vinden, al is het weinig waarschijnlijk dat afsluiting nog een reële mogelijkheid is.  Vervolgens werd de CDA motie aangenomen met 15 tegen 6. Wethouder Teeuwsen gaat dus opnieuw in gesprek. Voorlopig verandert er niets.

De linkse partijen PP en PvdA speelden een merkwaardige rol in het debat. Zij drongen nadrukkelijk aan om het woord “voorlopig” in te voegen, daarbij de indruk wekkend dat zij zich dan ook in de motie konden vinden. Vervolgens stemden ze toch tegen. Misschien kunnen zij het zelf aan de kiezer uitleggen maar wij snapten daar even niets van.

Jos Wessels, namens de CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.