17 maart 2015

Winkelopenstelling in Aalten nu vrij

De afgelopen tijd is er in Aalten veel te doen geweest over de winkelopenstelling op zondag. Het zal u niet ontgaan zijn. Naar aanleiding van die discussie heeft het CDA zijn standpunt aangepast. In dit artikel wil ik graag uitleggen waarom. 

Eerst een stukje voorgeschiedenis. In 2013 heeft de Tweede Kamer besloten om de winkelopenstelling over te laten aan de gemeenten. Het CDA heeft in zijn verkiezingsprogramma staan -vastgesteld in december 2013- dat het terughoudend is met de zondagsopenstelling. Wij hebben daar goede redenen voor. Allereerst is de zondag een gezamenlijke rust- en ontmoetingsdag voor veel mensen. Daarnaast moet winkelpersoneel werken op zondag. Daartegen kan natuurlijk ingebracht worden dat mensen zelf mogen weten hoe zij hun zondagen invullen. Dat is ook zo, maar wij vinden dat wij best een dam mogen opwerpen tegen de 24 uurs/7 dagen-economie.

In het coalitieakkoord  (april 2014) kwamen drie partijen bijeen met een verschillend standpunt. CU is principieel zeer terughoudend, Gemeente Belangen is voor volledige openstelling en het CDA standpunt heb ik zojuist uiteengezet. We zijn toen uitgekomen op 24 zondagen voor supermarkten, tuincentra en meubelzaken en 12 zondagen voor de  anderen. Bij de behandeling in de Raad van 7 juli 2014 zei onze woordvoerder Patrick Frenken dat wij in de toekomst misschien nog aanpassingen zouden moeten doen, m.a.w. maatwerk moeten leveren. We dachten daarbij met name aan supermarkten in kleine kernen zoals de Spar in Bredevoort.

Het afgelopen jaar deden we ervaringen op die deels anders waren dan vooraf ingeschat. Allereerst werd het realiteit dat de supermarkten in de hele regio het hele jaar open mochten met uitzondering van Aalten.  In de tweede plaats kozen de Aaltense en Dinxperlose supermarkten ervoor om de 24 zondagen van 2014 en de 24 zondagen van 2015 achter elkaar op te nemen zodat zij tot nu toe elke zondag open zijn geweest. Ten derde bleek er een handhavingsprobleem. Controle op de winkelopenstelling gaat ten koste van andere taken.

Maar we ontdekten nog iets: veel burgers waarderen het dat zij boodschappen kunnen doen op zondagmiddag. En de mensen die hier niet voor voelden hebben er blijkbaar weinig problemen mee. Er bereikten ons in ieder geval geen klachten. Men is in Aalten tolerant naar elkaar. De ondernemers gingen ook prudent om met de regeling door slechts een aantal uren open te gaan. En tenslotte kwam kort geleden het verzoek van een bakker om op zondagmorgen warme broodjes te mogen verkopen. We kunnen dat in gemoede niet weigeren als anderen dat ook mogen.

De zaak werd actueel toen begin maart PP, VVD, PvdA en HMV met een motie kwamen om de zondagsopenstelling vrij te laten voor de drie bovengenoemde categorie├źn. De CDA fractie is in eigen kring en in goed overleg met het bestuur gaan overwegen of wij ons standpunt niet moeten aanpassen. Wij vinden dat wij het dan ook simpel moeten houden. Niet opnieuw nadere regels stellen maar de openstelling op zon- en feestdagen vrijlaten voor alle winkels en vertrouwen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ondernemers. Alleen op eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag blijven de winkels dicht. Vervolgens zijn wij met dit standpunt naar de coalitie gegaan. Het tekent de goede verhoudingen in de coalitie dat ook de Christen Unie haar standpunt wel wat wil aanpassen, maar ook CDA en GB de ruimte wil geven.

Vervolgens hebben ondergetekende en Alex Walter een motie opgesteld voor de Raad van 17 maart waarin wij voorstellen wat hierboven is uiteengezet. Na een korte discussie werden de twee moties samen aangeboden aan het college en wethouder Ted Kok gaat een nieuwe winkelverordening ontwerpen die in mei a.s in de raad komt.

Jos Wessels, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.