20 april 2016

Woningsplitsing

Een belangrijk punt voor de CDA fractie is de leefbaarheid in de verschillende buurtschappen en het in stand houden van de mooie gebouwen in het buitengebied van Aalten. We zijn tegen leegstand en verkrotting.

Ook veel belangverenigingen op de buurtschappen hebben dit ons indringend laten weten, onder andere in de RTG voorafgaand aan de raadsvergadering over het bestemmingsplan

Wij vinden dit dusdanig belangrijk dat wij tegen de wens van het college in, een amendement hebben op gesteld dat woningsplitsing in het buitengebied, naast monumentale en karakteristieke woningen, mogelijk moet maken. Immers met twee gezinnen is een grote boerderij en haar erf financieel gezien beter te onderhouden en ook de banken zijn bereid om een hypothecaire lening te verstrekken, bij inwoning is dit niet het geval.

Ons amendement voorzag er in dat bij een woning splitsing er van elders een contingent moet worden ingeleverd.( bijv. door sloop, “ont splitsing” of inleveren van een bouwkavel)

Onbegrijpelijk dat andere partijen het wooncontigent (ca 4 per jaar) belangrijker vinden dan een leefbaar buiten gebied met haar mooie panden. De PvdA steunde ons amendement.

PP, VVD en CU vinden het wel een sympathieke gedachte echter ze bleven bij hun bezwaren.

Goede raad was duur, we hebben ons amendement voor stemming ingetrokken en zijn voornemens dit onderwerp in het najaar bij het debat over de woningplanning weer in de raad te brengen. We zullen het voorstel dat verder uitwerken en ook aspecten van mantelzorg e.d. er in opnemen.

Voorlopig dus niet voor iedereen in het buitengebied een mogelijkheid voor woning splitsing , maar het CDA komt met een nieuw voorstel ,….reken op ons!

Gerrit Assink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.