07 januari 2017

Kamerlid Bruins Slot op 13 januari naar Apeldoorn voor sport en bewegen

Vol trots mogen we aankondigen dat Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot op vrijdag 13 januari 2017 naar Apeldoorn komt. Hanke is voor de CDA Tweede-Kamerfractie onder andere woordvoerder voor sport. Het CDA Apeldoorn vind sport een belangrijk agenda punt. Met onder andere wethouder Nathan Stukker en verenigingsondersteuner sport Bas Löverink gaan we er dan ook een sportieve middag van maken. 

Het programma ziet er als volgt uit:
14:00 - 14:15 uur - Inloop AVV Columbia / open sportaccomodatie Winkeweijert
14:15 - 15:00 uur - Stichting Life Goals Apeldoorn
15:00 - 15:15 uur - Verplaatsen naar Steenhouwersdonk 215
15:15 - 16:00 uur - Beweegdiploma Apeldoorn

Open sportaccommodatie De Winkewijert is een sportvereniging die een grote maatschappelijk verantwoorde rol inneemt in de wijk. Het doel is een sportieve buurt, met vitale verenigingen die gezamenlijk de wijk leefbaar houden. Waar jong en oud de trend zet voor een nieuwe vorm van een sportpark in de wijk: het buurthuis van de toekomst. Er zal een presentatie gehouden worden over de plannen, de voortgang en de stap naar een open vereniging. Ook zal er verteld worden over het sportarrangement voor het onderwijs, het aanbod voor ouderen (i.s.m. Buurtcoöperatie Zuid doet Samen) en de recente ontwikkeling van het opzetten van de sociale onderneming Stichting Life Goals dat zijn oorsprong op het Sportpark heeft. 

Het initiatief Nijntje Beweegdiploma Apeldoorn is een unieke samenwerking tussen drie gymnastiekverenigingen en Sportstimulering Apeldoorn voor het uitrollen van het nijntje Beweegdiploma voor peuters en kleuters. Dit initiatief nijntje Beweegdiploma Apeldoorn bevordert naast het motorisch goed bewegen van de Apeldoornse peuters en kleuters, ook de samenwerkingsverbanden sport overstijgend. We zullen deze middag een bezoek brengen aan een les en daarna uitleg krijgen van een van de initiatiefnemers. 

De gemeente Apeldoorn heeft als sportbeleidsthema ‘iedereen doet mee’. Wij nodigen u dan ook van harte uit om mee te doen en zien u graag de 13de.

Wilt u er bij zijn? Stuur een e-mail naar Hessel Dooper: h.dooper@apeldoorn.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.