16 januari 2017

Minima effect rapportage

Vorige week donderdag is in de politieke markt het rapport Minima-effectrapportage aangeboden. Al geruime tijd is de raadswerkgroep sociaal domein , waarin ik het CDA mag vertegenwoordigen, bezig om de veranderingen in de zorg en de gevolgen daarvan te evalueren.Daarbij is ook nadrukkelijk gekeken hoe onze inwoners deze veranderingen ervaren!

Bovengenoemde rapportage heeft betrekking op de opdracht, die de raadswerkgroep aan het Nibud heeft gegeven om de financiële gevolgen voor de inkomens met 100, 110, 120 en 150 % van het netto minimum inkomen te onderzoeken.
Hiervoor zijn 13 verschillende gezinssamenstellingen als uitgangspunt gekozen, daarbij rekening houdend met basiskosten, extra kosten en situaties met en zonder zorgkosten.
Uiteraard zijn alle landelijke en plaatselijke regelingen, kwijtscheldingen enz in het onderzoek meegenomen. de gevolgen voor de verschillende gezinssamenstellingen zijn heel divers!
Het is nu aan de politiek om na te gaan of er compensatiemaatregelen moeten worden genomen.
We houden u op de hoogte!

Hans Wegman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.