05 februari 2017

Werkbezoek bungalowpark Hoenderloo

Deze maand bracht de CDA-fractie een werkbezoek aan bungalowpark Hoenderloo. Voor onze fractie wederom een bezoek aan de toeristische sector.

Uitvoerig hebben we stil gestaan bij de knelpunten, die deze jonge ondernemer ervaart:

  • gebrek aan internetvoorzieningen , gasten vragen op dit gebied steeds meer: films kijken enz.
  • trage overheidsprocedures t.b.v. reeds goedgekeurde uitbreiding

Uiteraard zullen we dit gaan bespreken met o.a.de provincie, om daarmee enige voortvarendheid te verkrijgen. Dat verdient een ondernemer, die zelf veel werk maakt van renovatie, kwaliteitsverbetering en het aanbieden van aantrekkelijke voorzieningen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het aantrekkelijk maken van onze toeristische sector.

Hans  Wegman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.