16 februari 2017

DOOR naar werk

Op 12 januari vond er een PMA plaats met als thema “DOOR’ naar werk.

Tijdens deze bijeenkomst werden we als raad geïnformeerd over de intenties om als FELUA en Activerium de handen ineen te slaan en intensief samen te werken.

Wij staan positief tegenover dit voornemen. Positief omdat wij vinden dat alle stappen die gezet kunnen worden om mensen te betrekken bij de maatschappij, of dit nu is met een betaalde baan of een zinvolle dag invulling, we moeten aanpakken. Niemand mag aan de zijlijn staan en het gevoel hebben dat hij of zij er niet toe doet!
Na alle veranderingen rondom de WMO, zorg en participatiewet vinden wij dit een logische volgende stap. Nauwere samenwerking tussen deze twee organisaties, maar ook nauwere samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente.
Deze samenwerking zal verder uitgewerkt worden met een aantal buurgemeenten. Wij zullen de voortgang volgen en ook bewaken dat wij onze controlerende rol als gemeenteraad goed uit kunnen blijven voeren.

Wij hebben wel aandacht gevraagd voor de volgende punten en zullen dit nauw blijven volgen:

  • Aandacht voor alle doelgroepen waaronder ook de ouderen en nieuwe doelgroepen zoals vluchtelingen.
  • Alle problemen binnen een gezin of cliënt vooraf duidelijk in beeld. Zo nodig eerst werken aan andere problemen zodat een bemiddeling naar (betaald) werk duurzaam en passend is.
  • Een goede balans tussen flexibiliteit tussen de verschillende afdelingen en tegelijkertijd waarborging van privacygevoelige gegevens van de inwoners.
  • Voldoende tijd en ruimte voor alle betrokken medewerkers voor deze cultuuromslag.
  • Rechtspositie van ambtenaren die overgaan naar de nieuwe organisatie.

Wij zien met vertrouwen en met een positief kritische houding uit naar de verdere uitwerking van dit nieuwe bedrijfsplan!

Jacomijn Zeijl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.