25 februari 2017

Nathan Stukker: Geen geschreeuw en gedoe maar onderwijs, cultuur en sport als nieuwe ankerpunten

Op woensdag 15 maart 2017 kiest u een nieuwe Tweede Kamer. Mijn naam is Nathan Stukker (37) en ik ben de nummer 49 op de kieslijst van het CDA. Ik ben getrouwd en heb drie jonge kinderen. Vanaf 2011 ben ik wethouder voor het CDA in Apeldoorn. Een fantastische job die ik nog lang hoop uit te voeren. Hieruit mag u afleiden dat ik als lijstduwer voor het CDA fungeer. En dat is een bewuste keus. Daarmee maak ik duidelijk dat ik bij het CDA hoor, dat ik vol achter het gedachtengoed van het CDA sta.

Stabiel en met rede

Het zijn ingewikkelde tijden. Welke kant moeten wij op met het land? Meningen en opinies buitelen in een hoog tempo over elkaar heen. Een luisterend oor is een uitzondering. Met elkaar staan wij vooral op zenden. En als wij het niet met elkaar eens zijn, dan schreeuwen wij gewoon harder. Er hangt een beetje een grauwsluier over ons land. Dat is jammer. Nederland is een prachtig land. Een land waar veel meer goed dan fout gaat.

Maar het voelt zo anders! Zet de TV maar aan! Een oprisping in de onderbuik, is diezelfde avond nog een nieuwsitem. Polarisatie is een verdienmodel voor de media geworden. Het debat is gekaapt door de mensen met de felste mening.

Tegen deze achtergrond ervaar ik het CDA als een politieke partij die met rede de uitdagingen, die er onmiskenbaar zijn, wil aangaan. Een partij die het ook moeilijk heeft gehad maar de afgelopen jaren nieuwe ankers heeft uitgeworpen. Een stabiele partij.

Een partij waarbij ik mij buitengewoon thuis voel. En waar ik ons prachtige land aan toevertrouw. Ik hoop u ook.

Onderwijs, cultuur en sport

Als CDA bestuurder, maar vooral ook als jonge vader, wil ik uw aandacht vragen voor drie, in mijn ogen, belangrijke beleidsterreinen. Onderwijs, cultuur en sport. Voor mij drie echte ankerpunten in de samenleving.

Allereerst het onderwijs. Het onderwijs is dé plek waar kinderen de eerste stappen buitenshuis zetten. De plek waar ze vrienden maken, verliefd worden, leren rekenen en lezen en zelfstandig worden. Wat mij betreft krijgt onderwijs, meer dan nu het geval is, een centrale plek in het beleid van de overheid. Het onderwijs zou nog meer dé plek moeten zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Waar het debat en gesprek begint. Onderwijs zou ook de plek moeten zijn waar we beginnen met investeren in sport en cultuur, bij jongen mensen.

Wetenschappelijk is namelijk aangetoond dat wanneer kinderen in aanraking komen met bijvoorbeeld muziek en toneel bepaalde onderdelen van de hersenen worden geactiveerd die helpen in de omgang met anderen, die de ontwikkeling van kinderen verbetert. Cultuur gaat om het ontwikkelen van onze zintuigen. Muziek leert luisteren, spreekt onze hersenen op een andere manier aan. Kunst leert de geschiedenis en ons erfgoed waarderen. Cultuur verbreedt onze blik op de wereld. Draait om schoonheid.

Sport is de plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze normen en waarden leren. Waar kinderen leren winnen en verliezen. Waar mensen bewegen, letterlijk en figuurlijk. Uit onderzoek blijkt dat sport en bewegen van groot belang zijn voor de ontwikkeling van mensen, van onze kinderen. Het zorgt voor een betere samenwerking tussen lichaam en geest, voor een goede ontwikkeling van onze hersenen, voor een verhoogde concentratie, voor meer begrip voor elkaar.

Onderwijs, sport en cultuur zijn wat mij betreft de ankerpunten van onze samenleving. De basis voor de samenleving van de toekomst. Een samenleving die nieuwe ankerpunten nodig heeft. Dit zijn dan ook de thema's die in de politiek aandacht verdienen. Politiek betekent keuzes maken. Wat mij betreft liggen de prioriteiten liggen hier.

Onderwijs, sport en cultuur. Wat een prachtige combinatie! Dynamiek, beweging, schoonheid, ontwikkeling, toekomstgericht. Dat zíjn de woorden die ik associeer met sport, cultuur en onderwijs. Dat zijn toch de thema's waar de politiek over zou moeten gaan?

Over de ankerpunten onderwijs, sport en cultuur horen wij te weinig in het politieke debat. Het CDA wil daar verandering in brengen.

Zonder geschreeuw en gedoe. Stabiel en met rede.

 

Nathan Stukker,

CDA, nummer 49

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.