12 april 2017

Fietspad: Klarenbeek- Apeldoorn, route Elsbosweg

De bereikbaarheid van Klarenbeek via de Esbosweg is al vele jaren onderwerp van gesprek. Voor veel verkeer is de Elsbosweg de meest efficiënte route tussen Apeldoorn en Klarenbeek en v.v. Het probleem bij de verbinding is het gemengd zijn van de verschillende verkeersdeelnemers, waarbij de fietser de zwakste partij is. Veel ouders zien dan ook met gemengde gevoelens dat hun kinderen gebruik maken van de Elsbosweg om het vervolgonderwijs in Apeldoorn te bereiken. Autoverkeer, vrachtautoverkeer en landbouwverkeer maken noodzakelijkerwijze gebruik van deze weg. Het aanleggen van een vrijliggend fietspad kan de problematiek van de gemengde verkeersstromen oplossen. En de veiligheid substantieel verhogen. Dit geldt niet alleen voor de scholier, maar zeker ook voor de fietsende toerist en recreant.

In de afgelopen jaren had Apeldoorn geen ruimte voor nieuwe projecten. Nu het economisch herstel zich doorzet vinden we dat de verbinding Apeldoorn – Klarenbeek serieuze aandacht verdient. De berichten over de beoogde verbreding van het viaduct Polderweg onder de A1, die ook van belang is voor het busverkeer met Arnhem, doen ons vermoeden dat middelen gevonden zijn om te investeren. Rijksoverheid en Provincie zijn hiertoe bereid, maar ook Apeldoorn zal een bijdrage moeten leveren.

Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2016-2030 vastgesteld. In deze visie worden belangrijke opmerkingen gemaakt over de Elsbosweg. Al in het voorwoord wordt gesproken over mogelijk vrijliggende fietspaden langs de Elsbosweg. Bij de opgaven, het veiliger maken van het fietsgebruik: veilig op de fiets voor iedereen, onder de nummers 39 en 40 worden acties voorgesteld voor wat betreft onderzoek en aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Elsbosweg.

Intussen zijn we negen maanden verder en benieuwd naar de actuele stand van zaken, daarom heeft het CDA samen met PSA de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W: 

  1. We hebben vernomen dat er overleg is met Rijkswaterstaat en de Provincie over verbreding van het viaduct Polderweg onder de A1. Wanneer wordt de gemeenteraad hierbij betrokken? En waarover moet de gemeenteraad een besluit nemen?
  2. Onder nummer 39 in de Verkeersvisie 2016-2030 wordt onder het thema schoolroutes het onderzoek naar de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Elsbosweg genoemd. Wat is de stand van zaken van dit onderzoek? Wanneer kunnen de resultaten met de gemeenteraad gedeeld worden? 
  3. Hoe ziet het college het vervolgtraject van realisatie van vrijliggende fietspaden langs de Elsbosweg? Welk tijdpad is hier realistisch?
  4. In hoeverre kan er in de voorjaarsnota al rekening gehouden worden met de mogelijke aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Elsbosweg?

Henk Verheul

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.