14 april 2017

Stoppen met dromen, maak reëel plan voor Apeldoorns Kanaal

De afgelopen jaren is er veel gesproken over het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. Maar wat is nu hetgeen we de komende 5 jaar echt gaan doen. De droom van het bevaarbaar maken moet landen in een reëel plan. Want wat is bevaarbaar maken nu precies. Welke betekenis geven we het Apeldoorns Kanaal in de toekomst? Hoe wordt in de verschillende delen van het kanaal, de zoge-naamde panden, de attractieve waarde van het kanaal vergroot? 

Tijdens de Statenvergadering van 12 april is door het CDA samen met de VVD, D66, PvdA en 50 plus een motie ingediend.  De motie is door de staten aangenomen. Essentie van de motie is dat er een plan moet komen waarin betrokken partners oftewel de betrokken gemeenten en het waterschap kleur bekennen. Wat willen de partners de komende 5 jaar realiseren.  Daar hoort dan ook bij dat men aan-geeft of en zo ja hoeveel men bereid is om zelf betalen.  

Kortom de uitnodiging aan de betrokken gemeenten, het waterschap en maatschappelijke partners zoals Stichting het Apeldoorns Kanaal is door de staten in de motie gevangen. In november willen de staten de ingebrachte voorstellen bespreken en wordt er mogelijk een stukje cofinanciering beschik-baar gesteld. 

Gerhard Bos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.