19 mei 2017

Toekomst voor vliegveld Teuge

Het CDA heeft onlangs opnieuw gepleit voor toekomst voor vliegveld Teuge. Teuge is van betekenis voor Apeldoorn. In onze gastvrije regio verwelkomt Teuge jaarlijks duizenden toeristen, parachutisten, rondvluchtpassagiers en overige belanghebbenden. Er werken 120 mensen in vaste dienst, er zijn 100 flexwerkers en honderden vrijwilligers.

Het draait om kwaliteit en innovatie. Het CDA wil dat er ruimte blijft voor recreatie, sport en economische ontwikkeling. Op het gebied van geluid en uitlaatgas-emissies moet er maximaal inzetten op reductie en innovatie. Het is een speerpunt in de Cleantech Regio.

Het CDA is niet blind voor de bijwerkingen van luchtvaart. In de vorm van het CRO (Commissie Regionaal Overleg) worden de opvattingen van omwonenden goed gehoord. De rekenfout die theoretisch een verdubbeling van de zogenaamde geluidsruimte mogelijk maakt ondergraaft het vertrouwen. 

Met een nieuw luchthavenbesluit van provincie Gelderland, inclusief een MER-procedure, kan de uitkomst voor het CDA alleen maar zijn dat de fout ongedaan wordt gemaakt. Het College van B&W in haar publieke rol (Apeldoorn is daarnaast meerderheidsaandeelhouder) onderstreept die mening. Actie op dit moment vinden wij niet nodig. Er is nu nog een groot gat tussen de benutte geluidsruimte en het oorspronkelijk toegestane geluidsruimte.

Hessel Dooper

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.