31 mei 2017

Zwerfjongeren verdienen onze aandacht

Op het gebied van dak en thuislozen zijn in de afgelopen jaren veel activiteiten ontwikkeld en met succes. Helaas is er een groep jongeren waar de problematiek toe lijkt te nemen. Dit baart ons als CDA zorgen. Want jongeren zouden bezig moeten zijn met zich ontwikkelen en zich geen zorgen moeten maken over waar ze moeten slapen of wat ze kunnen eten.

Op 19 januari is voor de raad door de heren Betman en Rump een presentatie gehouden met als invalshoek het door hen uitgebrachte boek “Buitenspel en van de radar verdwenen” wat de levens van zwerfjongeren in Apeldoorn beschrijft als ook wat de gemeente (beter) kan doen op dit gebied.

N.a.v. deze presentatie zijn in korte tijd 25 postbussen gerealiseerd waardoor deze jongeren in elk geval een postadres hebben. Dit is een mooie eerste stap!

Niemand zou op straat moeten leven, en als CDA vinden we dat we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat jongeren dakloos worden en daardoor kansen missen voor hun toekomst. Een veilig dak boven hun hoofd en een diploma op zak vinden wij basisvoorwaarden.

Omdat we dit een belangrijk onderwerp vonden om verder met elkaar over in gesprek te gaan en het college mee te geven wat de raad hierin belangrijk vindt, heeft er op 11 mei een PMA over zwerfjongeren plaats gevonden.

Tijdens deze PMA hebben wij als CDA de wethouder meegegeven dat er goed samengewerkt moet worden wanneer een jongere dakloos raakt. En dat wat ons betreft diegene die het beste contact heeft met een jongere de casemanager moet worden.
Ook vinden we dat er verschillende vormen van opvang zouden moeten zijn. Zo kan het voor de ene jongere het beste zijn om tijdelijk in een opvanglocatie te verblijven terwijl voor een andere jongere het beter is als hij of zij bij een pleeggezin woont.
Ook hopen we dat sportverenigingen, kerken en andere plekken waar jongeren komen mee worden genomen in de plannen die nu worden gemaakt. Want de mensen die van hieruit bij de jongeren betrokken zijn kunnen een heel belangrijke rol spelen, ook nadat deze jongeren weer een dak boven hun hoofd hebben.
En niet in de laatste plaats hebben wij het college meegegeven dat er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat deze jongeren dakloos worden. Dus bij de eerste signalen dat er zorgen zijn moet er gehandeld worden. Hiervoor moet echter wel bekend zijn bij alle scholen, organisaties en verenigingen wat je kunt doen en hoe.

Daarnaast zal er gekeken worden naar alternatieve locaties voor de opvang omdat niet alle jongeren zich prettig en veilig voelen bij de huidige opvanglocaties. Mooi om te zien dat niet alleen bestaande organisaties en de gemeente zich met deze vragen bezig houden maar dat we ook kennis hebben kunnen nemen van particuliere initiatieven.

Als CDA zullen we dit onderwerp blijven monitoren, en hebben er vertrouwen in dat het aantal jongeren dat geen vaste slaapplek heeft met alle nieuwe maatregelen en ideeën af zal nemen!

Jacomijn Zeijl
Fractievertegenwoordiger CDA Apeldoorn

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.