18 maart 2020

Aanpak corona-crisis in Apeldoorn

Beste CDA-vrienden,

Het heeft Nederland en Apeldoorn in haar ban: de coronacrisis. Ook in Apeldoorn ontkomen we niet aan stevige maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, ook omdat er inmiddels een aantal mensen in Apeldoorn besmet is. De noodverordening is op dit moment van kracht. Daardoor gaan onder andere grote evenementen niet door, is de horeca gesloten, zijn scholen dicht, en wordt er door veel mensen thuis gewerkt. Zoals onze minister-president in zijn toespraak van gisteravond ook aangaf, is het van groot belang dat we allemaal opvolging geven aan deze voorschriften. 

Vraag-en-antwoord op Apeldoorn.nl

Ik kan me voorstellen dat dit alles veel vragen oproept, omdat het velen van ons direct raakt. Of we nu zelf besmet zijn, of omdat het ons werk of onderneming raakt. Het is van belang dat er goede informatievoorziening is. Voor het laatste nieuws en antwoorden op uw vragen heeft de Gemeente Apeldoorn een website opengesteld. Deze is hier te vinden: https://www.apeldoorn.nl/ter/corona

Politieke besluitvorming

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad al zonder publiek vergaderd. Na de aangescherpte maatregelen van het kabinet van zondag jl. heeft de gemeenteraad ook besloten om de politieke markt van 19 en 26 maart, de raadsvergadering van 2 april en de Ontmoeting van 9 april te laten vervallen. Ook alle andere bijeenkomsten komen te vervallen.

U zult begrijpen dat dit betekent dat er de komende periode weinig tot geen reguliere besluiten worden genomen in de gemeenteraad. Voor een aantal onderwerpen geldt dat deze gemakkelijk doorgeschoven kunnen worden, maar voor een aantal ook niet. Op dit moment wordt ge├»nventariseerd hoe we daar mee om zullen gaan.  Het college en de ambtelijke organisatie is 24 uur per dag bezig om deze crisis het lijf te bieden. Voor onze wethouder Nathan Stukker geldt specifiek dat hij op het zorgdomein en het onderwijsdomein actief is. De CDA-fractie zal de komende tijd wekelijks (digitaal) vergaderen en is beschikbaar voor vragen van uw kant. De fractie zal op gepaste afstand haar controlerende taak vervullen. 

Rest mij om een ieder die in aanraking komt met het virus, ernstig of minder ernstig, direct of indirect, heel veel sterkte te wensen de komende periode. Dit is ook een tijd waarin we een groot beroep moeten en mogen doen op elkaar. Ondanks de trieste berichten over ziekte, zien we gelukkig heel veel mooie initiatieven waarin mensen elkaar helpen of elkaar een hart onder de riem steken. Dat is hartverwarmend. Blijf voor elkaar zorgen, jong en oud!

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben, schroom niet om dat ons te laten weten.   

Jan Dirk van der Borg, Fractievoorzitter CDA Apeldoorn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.