23 november 2020

Als nietsdoen geen optie is

Akkoord
Het CDA Apeldoorn is akkoord met het budget voor de vernieuwing van het Marktplein. Onderdeel van deze vernieuwing is ook de plaatsing van de Markthal bij de Stationsstraat als integraal onderdeel van het ontwerp.

Hoezo akkoord?
De fractie heeft alle voor- en nadelen van het plan intensief afgewogen. Onzorgvuldige calculatie maakte in het afgelopen jaar de tongen los bij onze inwoners en ook bij onszelf. Ook inwoners die enthousiast hun keuze hadden uitgebracht op het winnende ontwerp waren van mening dat uitstel een optie is. Alle reden om pas op de plaats te maken en het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan strenge kritiek te onderwerpen. Onze conclusie, na een diepgaande discussie, is dat Apeldoorn het meest gebaat is met het spoedig opknappen van het Marktplein. Uitstel of afstel is duurder. Het Marktplein is versleten en vraagt om aanpak. De aanpak van het Marktplein maakt onderdeel uit van het aantrekkelijk maken en houden van de binnenstad, waar het aangenaam is om elkaar te ontmoeten.

Vinger aan de financiële pols
We vragen wel van het college om zeer scherp te zijn op beheersing van de kosten. Voor het CDA Apeldoorn is budgetoverschrijding niet aan de orde.

Gebruiksplan
De Markthal is belangrijk onderdeel van het ontwerp voor het Plein van de Stad. Weglaten of later toevoegen is daarom geen goede keuze. Doel is om de aantrekkelijkheid en levendigheid van de binnenstad te versterken. Het CDA Apeldoorn heeft er daarom bij het college van B en W op aangedrongen om al voor de bouw voltooid is een plan te maken voor het gebruik, zodat de Markthal de voorziene prominente rol voor de inwoners op het Plein van de Stad snel kan innemen.

Hessel Dooper en Jan Dirk van der Borg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.