22 november 2021

Apeldoorn financieel solide op weg naar de volgende raadsperiode

‘Na een goede discussie hebben we onlangs als gemeenteraad de begroting voor 2022 – 2025 bijna unaniem vastgesteld, daar ben ik heel blij mee’, aldus Jan Dirk van der Borg fractievoorzitter van het CDA Apeldoorn. ‘Een mooi resultaat van een succesvolle samenwerking in college en gemeenteraad in de afgelopen periode.’

Solide financieel beleid
‘We maken ons als CDA Apeldoorn altijd sterk voor een solide financieel beleid. Natuurlijk snappen we dat de verleiding groot is om in het jaar voor de verkiezingen extra geld uit te geven, maar extra uitgaven betekent ook een extra rekening. Iemand moet die dan weer betalen via bezuinigingen of lastenverhogingen. We hebben in Apeldoorn verschillende hulpprogramma’s om mensen in moeilijkheden te helpen, die programma’s moeten we op orde houden. En dat gebeurt ook. Soms wil je incidenteel meer doen, maar dan blijkt vaak dat dit moeilijk uit te voeren is of dat de kosten van uitvoering onevenredig hoog zijn.’

‘Zuiver begroten hoort ook bij solide beleid. Ervan uitgaan dat ergens wel geld zal overblijven om dat alvast uit te geven in nieuwe plannen vinden we niet verstandig. Verder vinden we het een goede zaak is om te sparen voor de financiering van toekomstige plannen.’

Veel werk aan de winkel
‘We zijn met een veelheid aan vraagstukken tegelijk geconfronteerd. De grote behoefte aan woningen, de nodige klimaatmaatregelen, de mogelijkheid om mee te doen aan het sociale leven voor een ieder, behoud en versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte en kwalitatieve groei. Dit alles vraagt om een sterk bestuur, een goede samenwerking tussen raad en college, nu en ook in de volgende raadsperiode.’

Voldoende medewerkers
‘Als CDA Apeldoorn vragen we extra aandacht voor het voldoende beschikbaar hebben van mensen die in staat zijn om alle voorgenomen projecten te coördineren en te begeleiden. Projecten in de wachtstand helpen Apeldoorn niet verder. Om wonen als voorbeeld te noemen: Woningen kunnen pas gebouwd worden als plannen klaar zijn en vergunningen verleend. Daar is voldoende capaciteit in de ambtelijke organisatie voor nodig en ook inwoners met bouw- of verbouw plannen moeten binnen een redelijke tijd geholpen worden.’

Voor reacties:
j.vanderborg@apeldoorn.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.