24 september 2018

Bestemmingsplan AZC De Wellen-Zuid (GGNet)

Donderdag 14 september jl. werd er in de politieke markt de vaststelling van het bestemmingsplan De Wellen Zuid besproken. Afgelopen donderdag heeft ruime meerderheid van de gemeenteraad voor vaststelling gestemd. Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het nu ruimtelijk gezien mogelijk een AZC locatie mogelijk te maken waarbij, in eerste instantie, 400 mensen gehuisvest kunnen worden. 

Een AZC met de mogelijkheid voor het huisvesten van 400 personen. Dit gegeven leidde tot een totaal van 67 zienswijzen op het bestemmingsplan. Ook kwamen vele omwonenden naar de politieke markt van 14 september. Vele insprekers verwoorden die avond de gevoelens, twijfels en de angsten van de omwonenden. Al deze belangstelling was te verwachten. De gesprekken over een AZC lopen al jaren en een AZC in de buurt roept emoties op. 

Toch ging het bij het vaststellen van het bestemmingsplan niet om de aantallen. Deze waren namelijk al vastgelegd in reeds genomen besluiten en stonden dus niet meer ter discussie en hoefden geen afweging te zijn bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Het CDA Apeldoorn heeft dan ook, in lijn met vorige besluiten, voor vaststelling gestemd. 

Dit neemt niet weg dat wij geen oog hebben voor de gevoelens van de omwonenden en dat wij niet snappen waarom er zoveel zienswijzen zijn ingediend. De opdracht aan ons is om hier zorgvuldig mee om te gaan. Een AZC voor 400 personen is nu mogelijk. Bij opschaling naar 600 personen moet er eerst sprake zijn van een positieve monitoring. Bij het opstellen van de criteria van deze monitoring worden direct omwonenden betrokken. Ook heeft de raad hier wat over te zeggen. Wij zullen dit proces dan ook nauw volgen, kritische vragen stellen en het belang van omwonenden zwaar mee laten wegen. 

Alinda Fredriks

Raadslid CDA Apeldoorn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.