14 november 2017

Cameratoezicht

Cameratoezicht is doelmatig ,omdat het bijdraagt aan de objectieve en subjectieve veiligheid van de burger. Het gebruik van camera’s is, vanwege privacy, aan strikte voorwaarden gebonden. Op basis van een nieuw artikel in de gemeentewet krijgt de Burgemeester een extra bevoegdheid om tijdelijke/flexibele camera’s te plaatsen in een tweetal situaties:
1) demonstraties, als de omvang een risico oplevert voor de openbare orde en veiligheid
2) inzet als laatste redmiddel bij overlast in woonomgevingen.

Ten aanzien van het laatste punt heeft het CDA Apeldoorn, gesteund door SGP, VVD en Lokaal Apeldoorn, verzocht het begrip woonomgeving te verruimen naar openbare plaats. Immers het kan ook betrekking hebben op bedrijventerreinen, markten, kerken enz. Dit verzoek is door de gemeenteraad over genomen. In alle gevallen zal de Burgemeester vooraf of in ieder achteraf verantwoording afleggen voor het inzetten van deze tijdelijke camera’s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.