03 oktober 2017

CDA Apeldoorn bezoekt Europees Parlement

Op 26 september vertrokken 50 CDA-leden naar Brussel. Om 9.15 uur vertrok de gloednieuwe Happy Bus  vanaf de opstapplaats bij de parkeerplaats van zwembad Malkander. Peter Buijserd (campagneleider voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen) nam deze gelegenheid waar en had een aantal vragen opgesteld die betrekking hadden op de aanstaande verkiezingen. Deze werden tijdens de reis heel uitgebreid beantwoord en de antwoorden zullen zeker geïnventariseerd worden. Verder werden er twee nostalgische video’s over Apeldoorn en CDA Apeldoorn vertoond.

Bij de Belgische grens hielden ze een korte tussenstop en om 11.30 uur arriveerden ze in Brussel. Na een vlotte controle werd men opgewacht door twee medewerkers van Esther de Lange, die deze dag onze gastvrouw zou zijn.

Na een Belgische (warme) lunch werd de groep rondgeleid door het hoofdgebouw. Uitgebreid werd er over de belangrijkste organisaties van de Europese Unie verteld en konden ze op de publieke tribune van het Europese Parlement horen hoe en wanneer daar de afgevaardigden van 28 lidstaten vergaderen.

Tot slot konden ze vragen stellen aan Esther de Lange, lid van het Europees Parlement voor het CDA en vice–voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP).
Aan het eind werd er nog een quiz gehouden. Deze werd gewonnen door de secretaris en hij ontving daardoor het uitgeloofde boek “De Kloof“, geschreven door Esther de Lange en Ivo Belet.
Tijdens de zeer voorspoedige terugtocht kon er bij de Belgische grens nog iets gegeten worden en om 21.15 uur reed de bus het parkeerterrein bij Malkenschoten op. 

Na succesvolle bezoeken aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer, was het CDA – bestuur ook nu weer blij verrast dat er zoveel leden positief gereageerd hadden op de uitnodiging. 

Wim van Waardhuizen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.