21 september 2022

CDA Apeldoorn stelt schriftelijke vragen over verenigingen en energie

Het CDA Apeldoorn stelde in de afgelopen week vragen aan het college over de wijze waarop verenigingen op dit moment kunnen omgaan met vragen rondom energieprijzen. In de Stentor zijn in de afgelopen weken artikelen gepubliceerd over 'douche-verboden' en de situatie na aflopende contracten. Ook tijdens de tour langs cultureel Apeldoorn merkte raadslid Martin Fransen dat verenigingen met eigen vastgoed en een teruglopend ledenaantal mogelijk op korte termijn in de problemen komen. We waren niet de enige die daar mee in hun maag zaten, getuige de actualiteitsvragen die tijdens de raadsvergadering van de gemeente Apeldoorn werden gesteld in relatie tot de energiecrisis.

Verenigingen en het MKB

In de vragen legt het CDA Apeldoorn nadruk op het belang van het verenigingsleven. "Het CDA Apeldoorn ziet de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Het verbetert de gezondheid en het welzijn van de Apeldoorners en het zorgt voor de ontmoeting tussen inwoners.", zo staat geschreven in ons programma aldus Alinda Fredriks, fractievoorzitter van het CDA Apeldoorn. "..om die reden stelden we vragen die ingaan op het aantal verenigingen dat mogelijk in de problemen komt. Maar ook de hulp die we daarbij kunnen bieden" . Er worden voorbeelden benoemd in de vragen over manieren van ondersteuning, zoals een verlaging van een gemeentebelasting voor verenigingen (OZB).

Er is in de afgelopen dagen contact geweest met verenigingen om te onderzoeken waar behoefte aan is. Daarbij is duidelijk dat contracten gaan aflopen en de impact daarvan groot is. Vervolgens hebben verenigingen ook aangegeven te willen worden geholpen met duurzaamheidsinvesteringen. Zo kan ook verbruik van energie worden voorkomen. 

Schriftelijke vragen en vervolg

Het CDA Apeldoorn heeft bewust gekozen om schriftelijke vragen te stellen om het college de tijd te bieden voor beantwoording. Actualiteitsvragen hebben een urgenter karakter en worden vaak kort beantwoord tijdens de raadsvergadering. De beantwoording van de afgelopen vragen kun je altijd terugkijken op de website van de gemeente Apeldoorn.

We zien als fractie natuurlijk ook de problemen die bij het Apeldoornse MKB (bedrijfsleven) ontstaan. Verhalen over sterk toenemende lasten zijn aan de orde van de dag. Inmiddels is dit ook landelijk in beeld en verwachten we - net als bij consumenten - ondersteuning vanuit die kant. We blijven echter alert.

De schriftelijke vragen van het CDA Apeldoorn kunt u hier vinden. Mocht u behoefte hebben om door te praten met de CDA Apeldoorn fractie, neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.